Avel & hälsa

På denna sida kan du välja att läsa om "uppfödning och avel" eller "information om hälsa"
Du hittar också kontaktuppgifter och info om avelsrådet.
Vill du lämna information till dödsfallsregistrering, cancerprojekt eller hälsoenkäter, hitta blanketter för att lämna blod till forskningsprojekt eller behöver remiss till RD-misstänkt hittar du snabblänkar här nedan.

Avelsråd

Uppfödning & avel

Som uppfödare och ägare till en hanhund som går i avel är det viktigt att känna till rasens RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER kallat RAS. Här hittar du det dokument som är aktuellt och de mål och strategier som är uppsatta.

Information om hälsa

Hälsoenkäter & blanketter