Projekt kring genetisk bakgrund till olika beteendeegenskaper hos våra hundar. (2106-02-07)


Tusen tack till alla er som hjälpt oss!
Vi har hittills fått in blodprov från 157 stycken flatcoated retrievers till vår beteendestudie, men vi tar gärna emot fler blodprov!

Har du inte fått en förfrågan från oss, men är ägare till en flatcoated retriever som har gjort MH? Vill du hjälpa oss med ett blodprov från din hund till vår beteendestudie?

Vi har under hösten skickat ut en förfrågan till ett antal ägare av rottweiler, malinois, flatcoated retriever och långhårig collie där hundarna har ett MH resultat, om att delta i vår studie där vi söker efter en genetisk bakgrund till olika beteendeegenskaper. Raserna är utvalda p g a att de i stor utsträckning gör MH och därmed är provinsamling av en större volym möjlig. Urvalet baseras sedan på hundar födda 2008 eller senare och vi har även försökt att inte ta med alltför många syskon ur en kull.

Vårt mål med studien är att finna gener hos hunden, och förhoppningsvis även hos människan, som styr olika beteenden. Sannolikt kommer vi att finna gener som kodar för olika protein som uttrycks i hjärnan och styr hjärnans utveckling och signalsystem.

Vi är ute efter att i detalj kunna förstå hur detta fungerar och vad som skiljer mellan t ex hundar som är mer eller mindre benägna att leka eller följa bortflyende föremål respektive hur olika hundar reagerar på plötsliga eller okända hot.

Vårt mål är primärt grundforskning om vilka underliggande biologiska mekanismer som styr vårt och hundarnas beteenden även om vi naturligtvis också hoppas att resultaten i slutändan ska kunna användas som ett komplement i avelsarbetet.

Vill du hjälpa oss med ett blodprov från din hund? Skicka ett e-mail till hundbiobanken@slu.se så får du mer information hur du kan delta i studien.

Projekt kring genetisk bakgrund till olika beteendeegenskaper hos våra hundar. (2105-06-23)

Till FRKs styrelse har följande brev inkommit:

Till Svenska spaniel- och retrieverklubben (SSRK) och Flatcoated retrieverklubben (FRK)
 
I ett fortsatt samarbete med SKK kring den genetiska bakgrunden till olika sjukdomar fortsätter vi i Hundgenetikgruppen* nu arbetet med att hitta en genetisk bakgrund också till olika beteendeegenskaper hos våra hundar.
 
I en pilotstudie som inkluderade över 400 schäferhundar jämförde vi resultat från Mentalbeskrivning Hund (MH) med vissa DNA-sekvenser i hundens genom. Vi hittade områden som tycks vara involverade i regleringen av hundarnas lekfullhet och jaktlust. Nu vill vi utöka studien och inkludera fler raser för att studera både detta och andra beteendeegenskaper. De raser som vi nu i ett första steg fortsätter med är rottweiler och flatcoated retriever.  
 
Vi avser därför att kontakta ett större antal ägare av hundar med genomförd MH-beskrivning i dessa raser och bifogar ett exempel på utformningen av brev till de aktuella hundägarna.
 
Vi hoppas att de Ras- och Specialklubbar som berörs vill hjälpa oss genom att vara delaktig i det arbetet.

 
*Hundgenetikgruppen är ett samarbete mellan forskare vid bl a Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala Universitet (UU). Flera av våra projekt syftar till att hitta en genetisk bakgrund till olika sjukdomar hos hund. Läs mer om vår verksamhet på vår hemsida: http://hunddna.slu.se

 

Läs mer om