Delstudie 2
Webbaserad dödsfallsrapportering

Enligt försäkringsbolaget AGRIA:s rasprofiler över döds- och sjukdomsorsaker har Flatcoated Retriever högre risk för dödlighet innan den uppnår 10 års ålder än genomsnittet för andra raser. Cancer är en vanlig dödsorsak men det finns förstås många hundar som dör av andra orsaker också. Detta ger upphov till en mängd följdfrågor:

  • Vilka är de vanligaste dödsorsakerna i vår ras?
  • Hur många Flatcoated retrievers dör i cancer?
  • Vilka är de allvarligaste tumörformerna dvs de som flest hundar dör av?
  • Hur förändras dödsorsaker genom åldrarna – skiljer det sig mellan unga och gamla hundar?
  • Finns det skillnader mellan hanhundar och tikar, eller mellan jakthundar och sällskapshundar?
För att kunna svara på dessa frågor har vi startat ett forskningsprojekt i samarbete med forskare vid SLU och Uppsala Universitet.

Delstudie 2: Består av en webbaserad dödsfallsrapportering. Dödsfallsrapportering är viktig information för att få fram medellivslängd, vanligaste dödsorsakerna och om det förändras över tid. Denna är till för alla hundar som avlider från år 2012, oavsett födelseår. Syftet är att få mer information om vad våra hundar dör av. Är det genom olycksfall, hög ålder, cancer, trafikolyckor osv?
 

Genom att sammanställa siffror för detta hoppas vi få en mer detaljerad och heltäckande bild av vilka dödsorsaker som är vanligast för våra hundar än vad som kan avläsas i AGRIA:s försäkringsdata. Denna kartläggning skulle kunna ge viktig information om var fokus bör vara framöver gällande hälsoinsatser och åtgärder.

Vill du medverka?
För att få tillförlitlig statistik är det viktigt att vi får in så mycket information som möjligt. Det är enkelt att medverka. Genom att fylla i det webformulär som finns här nedan så bidrar du till forskningen!


Du fyller i uppgifter om hunden (registreringsnummer mm) och lämnar information om dödsorsaken. För att få rättvisande statistik är det mycket viktigt att inte bara hundar som avlidit i cancer rapporteras in. I formuläret anger du också om hunden tidigare lämnat blodprov till forskningen.


Studierna sker i samarbetet med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), HGG (hundgenetikgruppen) och UU (Uppsala Universitet).

Det är rasens hälsoläge som är viktigt, individers uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt av ett begränsat antal personer som följer SKK:s etiska riktlinjer som finns för avelsråd.

Vi hoppas och tror att ni hundägare också känner att det är mycket angeläget med kartläggningen av rasens hälsa och att många vill delta.
Detta är en i särklass unik studie som vi hoppas ska ge oss många svar på hur vi kan få en friskare Flatcoated retriever i framtiden.

Avelsrådet

Läs mer om