Info om hälsa  |  Höftleder  |  Armbågar  |  Knäleder  |  Ledsjukdom Osteochdros  |  Ögon  |  Hjärta  |  Njurar  |  TUMÖR/CANCER  | Forskningsprojekt

Samarbetsprojekt forskning.
Delstudie 3: Tumör/cancerforskning

Delstudie 3 är en studie med fokus på de hundar som drabbas av en tumör, cancer, RD (fd PNP) eller chorioretinopati. Här spelar inte födelseåret någon roll. För att kunna förstå mer om de tumörformer som drabbar Flatcoated retrieverrasen så behöver vi ta fram statistik:

  • Vilka tumörformer förekommer i rasen?
  • Vilka tumörer är vanligast?
  • Skiljer sig tumörfrekvensen mellan unga och gamla hundar, mellan tikar och hanhundar, mellan jakthundar och sällskapshundar?

För att kunna svara på ovanstående frågor behöver vi få in information från hundägare vars hund fått en tumördiagnos. Forskarna i Uppsala vill också studera genetiken som ligger bakom olika cancerformer. Därför skulle de också vilja få in blodprov från alla flatcoats som fått en tumördiagnos. Här behövs tyvärr ett antal sjuka hundar för att få tillräckligt med forskningsmaterial. En referensgrupp bestående av friska äldre hundar (över 8 år) behövs också.

Vill du medverka?
Om din hund fått en tumördiagnos men är i livet, så fyller du i nedanstående webbenkät.


I detta formulär efterfrågas information om hunden och om tumören/cancern. Du får också frågor om hundens övriga hälsostatus. Skulle hundens hälsa förändras i framtiden kan du fylla i enkäten igen.

Forskarna i Uppsala vill också studera genetiken som ligger bakom olika cancerformer. Därför vill de också få in blodprov från alla flatcoats som fått en tumördiagnos. Passar du på att ta provet när du är hos veterinären i annat ärende så kostar det inte något extra – veterinären kan fakturera kostnader för blodprovtagningen (max 300 kr) direkt till forskningsprojektet.

För blodprov gör så här:

  1. Skriv ut blanketten "Instruktion till provtagande veterinär" samt "Medgivaravtal" och ta med till veterinären.
  2. Fyll i första sidan av medgivaravtalet i förväg.
  3. Ta med blanketterna till veterinären som tar blodprovet och skickar till hundbiobanken tillsammans med medgivaravtal och den del av hundens journal samt eventuella provsvar som rör tumördiagnosen.

OBS – om du redan skickat in blodprov sedan tidigare så räcker det med att du fyller i webbenkäten! Du behöver inte skicka in blodprov på nytt.

Studien sker i samarbetet med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), HGG (hundgenetikgruppen) och UU (Uppsala Universitet).

Det är rasens hälsoläge som är viktigt, individers uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt av ett begränsat antal personer som följer SKK:s etiska riktlinjer som finns för avelsråd.

Vi hoppas och tror att ni hundägare också känner att det är mycket angeläget med kartläggningen av rasens hälsa och att många vill delta.
Detta är en i särklass unik studie som vi hoppas ska ge oss många svar på hur vi kan få en friskare Flatcoated retriever i framtiden.

Avelsrådet

Läs mer om