Info om hälsa  |  Höftleder  |  Armbågar  |  Knäleder  |  Ledsjukdom Osteochdros  |  Ögon  |  Hjärta  |  Njurar  |  TUMÖR/CANCER  | Forskningsprojekt

Samarbetsprojekt forskning

Delstudie 3: Tumör/cancerforskning

Delstudie 3 är en studie med fokus på de hundar som drabbas av en cancer/tumör. Här spelar inte födelseåret någon roll. För att kunna förstå mer om de tumörformer som drabbar rasen Flatcoated retriever behöver vi få in information från hundägare vars hund fått en tumördiagnos.

Forskarna i Uppsala vill studera genetiken som ligger bakom olika cancerformer och vill gärna få in blodprov från Flatcoated retriever som fått en tumördiagnos.

En referensgrupp bestående av blodprov från friska äldre hundar (över 8 år) behövs också.

Har du en drabbad hund eller en frisk hund över 8 år och vill medverka?

Smidigast är att passa på att ta ett blodprov när du är hos veterinären i annat ärende, då kostar det inte något extra – veterinären kan fakturera kostnader för själva blodprovstagningen (max 300 kr) direkt till forskningsprojektet.

För blodprov gör så här:

  1. Skriv ut blanketten "Instruktion till provtagande veterinär" samt "Medgivaravtal" och ta med till veterinären.
  2. Fyll i första sidan av medgivaravtalet i förväg.
  3. Ta med blanketterna till veterinären som tar blodprovet. Veterinären skickar med blanketterna till hundbiobanken tillsammans med medgivaravtal. För drabbad hund skickas även den del av hundens journal samt eventuella provsvar som rör tumördiagnosen.
Studien sker i samarbetet med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), HGG (hundgenetikgruppen) och UU (Uppsala Universitet).

Vi vill tacka dig på förhand för att du bidrar med engagemang för rasens hälsa och vi hoppas att så många som möjligt vill bidra till forskningen.

Läs mer om