FAQ Delstudie 2 & 3

SLUs hemsida om RD-forskningen ligger de blanketter som används för ALL BLODPROVSTAGNING oavsett projekt.

Vanliga frågor och svar om delstudie 2 och 3
Min hund har dött i cancer – ska jag anmäla både dödsfall och tumördiagnos i dödsfallsregistreringen?
Det räcker om du anger dödsorsak tumör/cancer, då får du automatiskt följdfrågor om diagnosen.


Min hund är frisk men jag vet att flera kullsyskon dog förra året – ska jag rapportera in dem?
Det är hundens ägare som måste rapportera in informationen, berätta gärna för ägarna om våra studier, dödsfallsregistrering och hälsoenkät och uppmuntra dem att skicka in.

Min hund var gammal och dog i sömnen - vilken dödsorsak ska jag ange?
Välj alternativet dödsorsak okänd och så skriver du att hunden var gammal och dog i sömnen under rubriken övrig information".

Jag har ingen dator, kan jag lämna information på annat sätt?
Om du inte har möjlighet att fylla i formuläret på datorn så kan du kontakta någon i avelsrådet.

Hur används informationen jag fyller i? Vem har tillgång till den?

Det är rasens hälsoläge som är viktigt. Individers uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt av ett begränsat antal personer inom Flatcoated retrieverklubben som följer SKK:s etiska riktlinjer som finns för avelsråd, samt av forskare vid SLU och Uppsala universitet.


Jag skickade in blodprov när min hund var frisk, men nu har den fått en tumör, vill ni ha ett nytt blodprov?
Det brukar inte behövas, kryssa i att du lämnat blodprov när du rapporterar in tumördiagnosen i delstudie 3.

Kan jag rapportera in att min hund fått cancer utan att skicka in ett prov?
Det går förstås bra, din information används då för statistiken, men du kan inte bidra till den genetiska studien utan att lämna ett blodprov.

Min hund misstänks ha RD (renal dysplasi), hur gör jag för att vara med i forskningen?
Läs gärna om RD-forskningen på SLUs hemsida och kontakta hundbiobanken@slu.se så får du mer information om hur din hund kan delta.

Min hund ingår i projektet om ögonsjukdomar, kan den vara med i tumörforskningen också?
Det brukar gå bra, kontakta gärna hundbiobanken@slu.se så kontrollerar vi att vi har tillräcklig information och provmängd.

Är ni inte längre intresserade av blodprover från gamla tumörfria hundar?
Vi välkomnar fortfarande blodprov från flatcoats äldre än åtta (8) år som aldrig haft en tumör.
Om du skickat in ett sådant prov och hunden får en tumör så kan du meddela det genom att fylla i hälsoinformation under Delstudie 3.


Läs mer om