Foto: Lena Karlsson

Hanhundsanvändning

Innan du låter din hane gå i avel så granska honom med kritisk blick.
  • Är han en god rasrepresentant, inte bara i dina ögon?
  • Har han ett önskvärt och rastypiskt temperament?
  • Besitter han de egenskaper som är eftersträvansvärda för att vara en duglig jakthund?
  • Är han fullt frisk?
  • Har du kunskaper om hans föräldrar, syskon och andra nära släktingar?
  • Man skall alltid sätta rasen i första hand och kritiskt fråga sig: Vad tillför min hane rasen?

Genetisk variation och ökad avelsbas
Det är viktigt att man varierar användandet av hanhundar då rasen inte har en stor avelsbas trots höga registreringssiffror. Därför bör inte en enskild hane få för många valpar under sin livstid då detta minskar avelsbasen.
Tänk på att inte ha för hög inavelsgrad. Låg inavelsgrad bidrar på sikt till en ökad avelsbas samt minskar risken för genetiska defekter.

Låt aldrig din hane gå i avel till för många kullar direkt. Efter 3-4 kullar bör man vänta och utvärdera avkommorna innan man tar fler kullar!

Läs mer om