Armbågsledsdysplasi (Elbow dysplasia) - ED

Med ED menas en onormal utveckling av ledbrosket i armbågsleden som ger upphov till benpålagringar.

Armbågsledsdysplasi hos Flatcoated Retriever är inte särskilt vanligt förekommande men många låter röntga armbågarna samtidigt som höftledsröntgen görs. 

Några samband mellan graden av benpålagringar och smärtsymptom finns inte, men unga hundar, med kraftiga eller måttliga pålagringar, visar ofta stelhet och hälta, framför allt efter hård motion. Pålagringarna tilltar ofta och besvären kan öka med åren.

Vid den centrala granskningen av röntgenbilderna graderas armbågsledsartros enligt följande skala, som också används internationellt:

Graderingen av ED

0 - Inga påvisbara förändringar

I - Lindriga benpålagringar, upp till 2 mm

II - Måttliga benpålagringar, 2-5 mm

III - Kraftiga benpålagringar, över 5 mm