Info om hälsa  |  Höftleder  |  Armbågar  |  Knäleder  |  LEDSJUKDOM OSTEOCHDROS  |  Ögon  |  Hjärta  |  Njurar  |  Tumör/Cancer  | Forskningsprojekt

Osteochondros

Då osteochondros för Flatcoated Retriever inte registreras centralt så är det svårt att riktigt veta omfattningen. Dock inkommer viss information, dels via uppfödarenkäterna till kullar som är två år, dels via enskilda hundägare samt från försäkringsbolagen. En information som kan betyda att det gemensamt är möjligt att hålla nivån på osteochondros så låg som möjligt.

Osteochondros är en tillväxtrubbning i ledbrosken hos den växande hunden, typiskt i den ålder då valpen växer så att det knakar (ca 4-6 månader). De flesta hundar som drabbas är av medelstora till stora raser och förändringarna ses oftast i armbågs-, bog-, knä- och hasleder.

Osteochondros innebär att det blir ett fel i omvandlingen av brosk till skelett. Det hela är mycket smärtsamt och hunden blir halt. Med tiden blir inflammationen i leden värre och man får en artros. Lindriga osteochondrosförändringar i boglederna kan ibland läka tillfredställande men det kan också bli nödvändigt med operation som numera oftast kan göras med titthålskirurgi (artroskopi).

Avelsrekommendation

Inte låta affekterade djur, oavsett tidigare behandling, gå i avel utan endast använda friska föräldradjur. 

För att få ett bättre liv kan en drabbad hund opereras, men skall inte gå i avel även om symtomen försvunnit.