Knäleder

Patella Luxation är en luxering i knäleden, innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position. Beror oftast på att skåran som knäskålen ska ligga i är för grund. Två former av patellaluxation förekommer. Den vanligaste formen är när knäskålen glider ur sin position och hamnar på insidan (medialt) av knäleden. Den andra formen är när knäskålen hamnar på knäledens utsida (lateralt). I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt läge och drabbade hundar får en typisk, knäande gång. Patella Luxation kan förekomma i både en tidig variant före 6 månaders ålder och en senare variant efter 6 månaders ålder. Den senare varianten är oftast möjlig att operera och hunden kan leva ett fullvärdigt liv.

Ingen central registrering av Patella Luxation sker hos SKK, förutom när enskild hundägare via särskild veterinärundersökning begär ett intyg på aktuell status. Dessa resultat registreras centralt och för registrering måste hunden vara minst ett år gammal, ingen övre åldersgräns finns.

För övrigt inkommer viss information, dels via uppfödarenkäterna för kullar som är två år gamla, dels via enskilda hundägare samt från försäkringsbolagen. Det innebär att man kan erhålla visst upplysande stöd i sitt avelsarbete, men hur stort mörkertalet är går inte att få en uppskattning om.

Avelsrekommendation

Inte låta affekterade djur, oavsett tidigare behandling, gå i avel utan endast använda friska föräldradjur.

För att få ett bättre liv kan en drabbad hund opereras, men ska inte gå i avel även om symtomen försvunnit.