Beteende och mentalitet

Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är som namnet anger en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på en standardiserad bana där hunden får uppleva olika situationer.

Alla hundar och hundraser är inte likadana. Vilken personlighet har din hund? Är den lekfull, trygg, energisk, glad i människor? Det kan BPH ge dig svaren på! Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

Föreläsning om BPH

Det har nu gått 10 år sedan de första hundarna beskrevs i BPH och sedan dess har över 30 000 hundar beskrivits. Men vad kan denna informationsmängd ge oss i form av kunskap om hundars personlighet? Detta är huvudtemat i denna föreläsning där fokus är på de stabila och typiska sidorna av hundars sätt att vara som kommit att benämnas som personlighet även hos hundar. 

Föreläsningen handlar om BPH och det sätt man där fångar hundars beteendereaktioner men också om hundens personlighet i stort. Hur kan man tolka en hunds personlighet? Vilka personlighetsdrag har hundar? Finns det likheter mellan människans och hundens personlighet? Även skillnader mellan raser och variation inom raser kommer att tas upp, och möjligheterna att använda BPH som ett hjälpmedel i avelsarbete.

Vad visar BPH om vår ras?

Resultaten från över 200 BPH-beskrivningar visar att "Flatcocated retriever är en trygg, social och lekfull hund utan aggressioner. Rasen uppfattas som mycket energisk, den är därtill mycket nyfiken och reagerar snabbt på retningar. Det är värdefulla egenskaper för en arbetande ras."

 

Läs mer om BPH