Revidering RAS 2025-2029

Hur vill vi att vår ras ska utvecklas i framtiden?

Nu är det dags att uppdatera RAS, våra RasSpecifika Avelsstrategier!


Under 2024 ska Rasspecifika avelsstrategier (RAS) revideras för Flatcoated retriever. RAS innehåller konkreta råd om hållbart avelsarbete och där rasens utveckling följs upp och utvärderas

RAS är ett resultat av ett gemensamt arbete av uppfödare, avelsintresserade, medlemmar och klubbens styrelse.

Presentationsmaterialet som visas på respektive möte, läggs upp löpande här på sidan för att alla ska kunna ta del av det pågående arbetet. 

Vårt mål är att ha ett första utkast av RAS klart i juni 2024 som går ut på remiss till sektioner och medlemmar under augusti. Revidering av remissomgång 1 görs av HS i okt-nov 2024 och ev. remissomgång 2 till sektionerna nov-dec 2024. 
Målet är att RAS 2025 - 2029 ska skickas in till SSRK i dec-24 / jan-25
Har du frågor, funderingar eller synpunkter kring RAS, mejla till sekreterare@frk.nu

Digitala möten för alla medlemmar

Vi vill att så många som möjligt har chansen att sätta sig in i det långsiktiga arbetet med vår ras och bjuder därför in alla medlemmar (alltså inte bara uppfödare) med intresse för rasen till digitala möten där vi går vi igenom varje avsnitt för sig och alla har möjlighet att komma med sina åsikter och tankar.

Vi går igenom nuvarande mål och strategier, vad har hänt sedan förra revideringen 2019? Vilka framtida mål och strategier vill vi ha för vår ras?

Möteslänkar mejlas ut till anmälda deltagare dagen innan mötet. Frågor besvaras av respektive ansvarig.
 
aVEL OCH HÄLSA

Genomfördes 13 mars.  Se presentationsmaterial för information om vad som diskuterades.  

 
FUNKTION FB-R

Genomfördes den 28 februari.
Se presentationsmaterial för information om vad som diskuterades.

exteriör

24 april 19.00, sista anmälningsdag 22 april.

JAKT

Genomfördes den 25 januari. 
Se presentationsmaterial för information om vad som diskuterades.  

MENTALITET

Genomfördes den 14 februari.
Se presentationsmaterial för information om vad som diskuterades.