RD-studie

Projekt i samarbete med SLU kring RD

 

Sedan flera år tillbaka pågår ett projekt i samarbete med SLU kring sjukdomen renal dysplasi, RD. Sjukdomen drabbar njurarna som inte utvecklas som de ska. I takt med att hunden växer från valp till vuxen så orkar oftast inte den underutvecklade njuren rena blodet och hunden får det besvärligt och dör oftast ung. 

Antalet registrerade fall är ca 4 per år, men vi vet att det finns fall som inte blir registrerade. RD är inte en sjukdom som är särskilt vanlig hos FCR men pga dess allvarlighet, att den nästan alltid slutar med döden, så är det oerhört viktigt att vi håller sjukdomen i schack samt att vi hittar ett gentest, via forskningen. Läs mer under ”njurar”.

 

Målet med projektet är att identifiera den genetiska bakgrunden till utvecklingen av sjukdomen. I framtiden hoppas vi att detta ska kunna leda till ett genspecifikt test som kan påvisa anlagsbärare. På så sätt kan vi i framtiden undvika anlagsbärare i avel och minska frekvensen av sjukdomen. De blodprover som skickas in används  för att göra en genetisk studie.

 

Viktigt att tänka på om du misstänker RD

  • Skicka in vävnadsprov för att kunna fastställa att det är RD.
  • Skicka in blodprov för att få en DNA-profil på den sjuka hunden.
  • Skicka in SKK-remiss för att hunden ska registreras, om den har RD, och för att vi ska hitta anlagsbärare.

Alla tre sakerna görs av den veterinär som avlivar och anvisning finns via länken nedan.

 

För hundägaren är det så klart en tid av oerhörd sorg och smärta men vi vill vädja till er att ändå tänka på att bidra till forskningen. Det kan vara avgörande för att vi ska kunna undvika sjuka hundar i framtiden.

 

Även du som har en frisk äldre hund kan bidra till denna forskning genom att lämna blodprov på din hund som INTE har RD. Forskarna behöver friskt blod som jämförelse.

Länkar