Uppfödning & avel


Som uppfödare och ägare till en hanhund som går i avel är det viktigt att känna till rasens 
RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER kallat "RAS". Här hittar du de dokument som är aktuella
och de mål och strategier som är uppsatta.  Saknar du som uppfödare, hanhundsägare eller avelsintresserad något på den här sidan? Hör av dig till avel@frk.nu

Information

Du är som uppfödare och enskild medlem skyldig att följa SKK:s grundregler. Det finns som uppfödare också lagar och regler att följa och mycket information finns i häftet "Avel" som återfinns på SKKs hemsida.
Där finns också SKKs avelspolicy som man ska vara väl förtrogen med, precis som rasens standard, registrerings-bestämmelser mm.  
Provregler för retrieverjaktprov (finns hos SSRK).

Nedan finns länkar där man kan hitta officiellt registrerade resultat från tävlingar och prov samt hälsotester mm. På SKKs avelsdata kan du bl.a också göra virtuella provparningar, se förväntat HD-index mm

Läs mer om