Uppfödning & avel

Som uppfödare och ägare till en hanhund som går i avel är det viktigt att känna till rasens RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER kallat "RAS". Här hittar du de dokument som är aktuella och de mål och strategier som är uppsatta samt klubbens avels- och hälsorekommendationer.  Saknar du som uppfödare, hanhundsägare eller avelsintresserad något på den här sidan? Hör av dig till avel@frk.nu

Du är som uppfödare och enskild medlem skyldig att följa SKK:s grundregler.

Det finns som uppfödare också en mängd lagar och regler att följa och mycket information finns i häftet "Avel" som återfinns på SKKs hemsida.

Där finns också SKKs avelspolicy som du som uppfödare ska vara väl förtrogen med, precis som rasens standard, registrerings-bestämmelser mm. 

Provregler för retrieverjaktprov (finns hos SSRK).

Mer information om detta finner du i SKKs häfte "Avel" som finns att ladda ned från SKK:s hemsida.


Längre ner finns länkar där du kan hitta officiellt registrerade resultat från tävlingar och prov samt hälsotester mm. På SKKs avelsdata kan du bl.a också göra virtuella provparningar, se förväntat HD-index mm

Avelsrelaterade utbildningar via SKK

Uppfödarutbildning på distans
Framtagna utifrån boken Hunduppfödning i teori och praktik av Åsa Lindholm, Catharina Linde Forsberg och IngaLill Blixt.
Kursen vänder sig till samtliga medlemmar i SKK-organisationen som vill lära sig mer om vad det innebär att föda upp rashundar.
LÄS MER

Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs
Vill du lära dig ännu mer om hundavel och genetik?
Kursen vänder sig till uppfödare, hanhundsägare, avelsfunktionärer, men även till övriga som är intresserade av hundavel och genetik för rashundar
Rekommendation att ha en grundläggande kunskap om genetik och ha gått grundkursen SKK:s uppfödarutbildning
LÄS MER

Läs mer om