Exteriör

Här hittar du information om Club Show - Flatcoated retrieverklubbens officiella rasspecial (utställning), Webinars, riktlinjer exteriördomare och mycket mer.
För att köpa raskompendiet - klicka här!

Rasstandarden

Club Show

Exteriörbedömning

Webinar

Kurser

Trimfilmer

Flatshow

För blivande domare FCR