Exteriörbedömning

Vad är en exteriörbedömning?

Under coronapandemin öppnade Svenska kennelklubben för möjligheten att låta läns- och rasklubbar anordna exteriörbedömningar, eftersom det inte har var möjligt att anordna vanliga hundutställningar. Det behövs oftast en bedömning av hunden för att få användas i avel och att tillgodoräkna sig tävlingsmeriter så championat kan utdelas.  

Även om de restriktioner som begränsat möjligheten att genomföra utställningar har upphört kvarstår möjligheten för klubbar att arrangera exteriörbedömningar tillsvidare.

Exteriörbedömning är en förenklad version av en hundutställning där hunden får en bedömning av en auktoriserad domare. Hunden får en kvalitetsbedömning men det sker ingen konkurrensbedömning, det blir alltså ingen placering gentemot andra hundar.

Exteriörbedömningen är öppen för hundar som är registrerade hos SKK och är lägst 9 månader. Avgiften för en exteriörbedömning beslutar arrangören, men den är lägst 500 kronor.

Flatcoated retrieverklubbens sektioner har möjlighet att anordna exteriörbedömningar. Ta kontakt med din sektion om du önskar detta.


Så här går det till vid en exteriörbedömning

När din tur har kommit är det endast du och domaren och en ringsekreterare i bedömningsringen. Domaren kommer att tala om för dig vad du ska göra. Oftast är det ett liknande förfarande som en vanlig hundutställning, hunden ska trava på din vänstra sida i vänstervarv och sedan vill domaren se hunden i trav rakt bakifrån och framifrån. Därefter ställer du upp hunden med sidan mot domaren medan domaren skriver sin kritik. 

Hunden kommer att tilldelas ett Kvalitetspris och kan även bli tilldelad CK - Certifikatkvalitet.

Kvalitetspriset som din hund tilldelas på en exteriörbedömning kommer att registreras på SKK Hunddata.