Beskrivning av hundars egenskaper
och mentalitet

FB-R för retrieverns egenskaper, BPH för beteende och personlighet, MH för mentaliteten

Resultaten från över 200 BHP-beskrivningar visar att;

"FCR är en trygg, social och lekfull hund utan aggressioner. Rasen uppfattas som mycket energisk, den är därtill mycket nyfiken och reagerar snabbt på retningar. Det är värdefulla egenskaper för en arbetande ras."

Funktionsbeskrivning
- retriever, FB-R

Hur gärna vill din flat apportera och samarbeta? Hur löser den problem? Vill den bära vilt? Genom att delta på ett FB-R får du reda på allt det, och mer därtill!

FB-R är en stambokförd verksamhet inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, som blivit verklighet efter önskemål från retrieverrasklubbarna.

Beskrivningen innehåller 11 moment och syftar till att kartlägga retrieverns ursprungliga jaktliga egenskaper - arbetsegenskaper som är viktiga att bevara för framtiden för att behålla retrievern som den härliga jakt- och familjehund den är.

Under ett FB-R får föraren inte ge "apportkommando" eller agera på något sätt utan att testledaren gett information om att göra detta. På detta sätt ser man de nedärvda egenskaperna helt utan påverkan från föraren, vilket ibland kan ge helt andra resultat än hur det ser ut på träning där föraren agerar.

I filmbiblioteket har FRK för avsikt att visa filmer på olika moment som ingår i FB-R, med en bekrivande text kring varje film.

Andra beskrivningar

Inom SKK och SBK finns även andra typer av beskrivningar av hundars egenskaper. Vid dessa beskrivningar tittar man på hundars beteenden och personlighet utifrån ett mer allmänt perspektiv.

Mentalitet ordlista

En ordlista från Svenska Kennelklubben (SKK) som förklarar några av de begrepp och förkortningar som används då vi talar om hundars beteende och mentalitet vid mentalbeskrivningar och i andra sammanhang.