Foto: Veronica Larsson

FB-R Funktionsbeskrivning Retriever

Beskriving av retrieverns jaktliga egenskaper.

Vad är FB-R?

Hur gärna vill din flat apportera och samarbeta? Hur löser den problem? Vill den bära vilt? Genom att delta på ett FB-R får du reda på allt det, och mer därtill!

FB-R är en stambokförd verksamhet inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, som blivit verklighet efter önskemål från retrieverrasklubbarna.

Beskrivningen innehåller 11 moment och syftar till att kartlägga retrieverns ursprungliga jaktliga egenskaper - arbetsegenskaper som är viktiga att bevara för framtiden för att behålla retrievern som den härliga jakt- och familjehund den är.

Under ett FB-R får föraren inte ge "apportkommando" eller agera på något sätt utan att testledaren gett information om att göra detta. På detta sätt ser man de nedärvda egenskaperna helt utan påverkan från föraren, vilket ibland kan ge helt andra resultat än hur det ser ut på träning där föraren agerar.

I filmbiblioteket har FRK finns filmer som visar olika moment som ingår i FB-R, med en beskrivande text kring varje film.

Länkar

Andra beskrivningar

Inom SKK och SBK finns även andra typer av beskrivningar av hundars beteende, personlighet och mentalitet.