Foto: Tobias Östlund

FB-R Lotteri

FRKs huvudstyrelse (HS) lottar ut fribiljetter till nästkommande Flatmästerskap till de uppfödare som har uppfödningar som genomfört FB-R, Funktionsbeskrivning Retriever, under innevarande år. 

Förutsättningar för FB-R-lotteriet

 • Uppfödaren till deltagande hundar är medlem i FRK.
 • Samtliga hundar från uppfödaren som genomfört FB-R under perioden 1/7 – 30/6, kan anmälas, oavsett var i landet beskrivningen genomförts och hur beskrivningen organiserats. Både kennelbeskrivningar, där uppfödaren samlat ihop flera avkommor till gemensam beskrivning, och valpköpares beskrivningar "på egen hand" kan räknas med.  
 • Det är uppfödaren som anmäler deltagande i lotteriet, inte valpköpare.
 • Anmälan till lotteriet ska skickas in senast 2 veckor innan Flatmästerskapet innevarande år.
 • Två (2) vinster som innehåller 5 fribiljetter vardera, till nästkommande Flatmästerskap, lottas ut.
 • Varje uppfödare kan delta med obegränsat antal lotter enligt nedan:
  • 5 hundar som genomfört FB-R under ovanstående period = 1 lott
  • 10 hundar som genomfört FB-R under ovanstående period = 2 lotter osv
 • Dragning i lotteriet sker i samband med Flatmästerskapet, ansvarig för detta är HS.
 • HS betalar ut, dvs betalar tillbaka startavgifterna, till de vinnande uppfödarna för max 5 anmälda hundar.