Filmbibliotek Funktionsbeskrivning
- retriever, FB-R

I detta bibliotek har FRK för avsikt att visa filmer på olika moment som ingår i FB-R, med beskrivande text kring varje film.

Moment 1: "Dummy"

Syfte:
Att beskriva hundens vilja att springa efter, gripa och bära en dummy samt hundens lust att bära mot sin förare.

Så här går momentet till:

 • Funktionär/Kastare hälsar på föraren vid startplatsen, ger hunden tillfälle att hälsa, testledaren överlämnar dummyn till föraren.
 • Föraren ger dummyn till funktionären/kastaren som därefter backar 1 m bort från hunden, stannar vänd mot hunden och klappar med dummyn i handflatan tre gånger.
 • Funktionären/kastaren går ytterligare 20 m, klappar med dummyn i handflatan tre gånger, kastar dummyn i en hög snäv båge ett par m åt sidan, dröjer kvar ett par sekunder, går sedan tillbaks.
 • Testledaren ber föraren släppa hunden. Föraren ska sedan vara passiv och invänta instruktioner från testledaren.

När hunden har lokaliserat föremålet:
 • Om hunden inte griper dummyn inom 10 sekunder är momentet slut.
 • Om hunden griper dummyn, men inte återvänder spontant inom 15 sekunder, avbryts momentet och föraren ombeds ropa på hunden alternativt hämta dummyn och koppla hunden.
Momentet genomförs två gånger i följd. Vid tillfälle två hålls hunden i halsbandet istället för att kopplas upp. När hunden avlämnat alt. föraren plockat upp dummyn överlämnas dummyn till testledaren.

Moment 2: ”Stort föremål”

Syfte:
Att beskriva hundens förmåga att hantera ett stort, tyngre föremål (representerande gås eller hare) beskrivs.

Så här går momentet till:

 • Testledaren ger föraren föremålet.
 • Föraren håller hunden i halsbandet samt drar föremålet lite knyckigt över marken utan att hunden får tag i det och lämnar det sen till funkisen.
 • Funktionären kastar föremålet 10 meter från hunden innan den återvänder.
 • Föraren får instruktion om att släppa hunden.
 • Testledaren instruerar när/hur föraren ska släppa hunden och när den får uppmuntra (peppa) sin hund.

När hunden lokaliserat föremålet:
 • Om hunden griper föremålet men inte återvänder inom 5 sekunder får föraren peppa sin hund 1 gång.
 • Om den inte återvänder trots peppning, inom ytterligare 5 sekunder, får föraren påverka sin hund med rösten under 15 sekunder innan momentet är slut.
 • Om hunden inte griper föremålet inom 5 sekunder, får föraren peppa sin hund 1 gång, efter ytterligare 5 sekunder får föraren påverka hunden att gripa, med rösten under 15 sekunder innan momentet är slut.

Moment 3: ”Långt föremål”

Syfte:
Att beskriva hundens förmåga att hantera ett långt föremål (representerande fågel med långa vingar)

Så här går momentet till:

 • Testledaren ger föraren föremålet. Föraren håller hunden i halsbandet samt drar föremålet lite knyckigt över marken utan att hunden får tag i det, och lämnar det sen till funkisen.
 • Funktionären kastar föremålet 10 meter från hunden och återvänder sedan. Föraren får instruktion av testledaren att släppa hunden.

När hunden lokaliserat föremålet:
 • Om hunden griper föremålet men inte återvänder inom 5 sekunder får föraren peppa sin hund 1 gång.
 • Om den inte återvänder trots peppning, inom ytterligare 5 sekunder, får föraren påverka sin hund med rösten under 15 sekunder innan momentet är slut.
 • Om hunden inte griper föremålet inom 5 sekunder, får föraren peppa sin hund 1 gång, efter ytterligare 5 sekunder får föraren påverka hunden att gripa, med rösten under 15 sekunder innan momentet är slut.

Moment 4: ”Passivitet”

Syfte:
Att beskriva hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir.

Så här går momentet till:

 • Förare och hund ställs ut på anvisad plats av Testledaren.
 • Platsen ska inte vara platt terräng utan kvistar, pinnar, stenar och dylikt ska finnas.
 • Föraren ska stå passiv i 2 minuter och bara hålla längst ut i kopplet. Om hunden trasslar in sig i kopplet kan föraren ”trassla ut” hunden utan att prata till den.


Moment 5: ”Rörligt föremål”

Syfte:
Att beskriva hundens reaktion på ett föremål som oväntat sätts i rörelse (som ett skadskjutet vilt) precis då hunden kommer fram för att undersöka/gripa föremålet.

Så här går momentet till:

 • Testledaren går ut minst 15 m från hund och förare.
 • Testledaren har föremålet med sig och sätter fast föremålet i en lina. Vänder sig mot hunden och håller upp föremålet.
 • När hunden har uppmärksamheten riktad mot funktionären klappar denne 3 gånger på föremålet, droppar föremålet framför sig, ser till att föremålets svans är vänd mot hunden, dröjer kvar ett par sekunder, går sedan tillbaka till hund/förare.
 • Testledaren ber föraren släppa hunden. Föraren ska sedan vara passiv och invänta instruktioner från Testledare. Precis innan hunden är framme vid föremålet drar funktionären i linan så att föremålet dras ca 5 m bort från hunden.


När hunden kommit fram:
Om hunden griper

 • Avvakta ca 5 sekunder.
 • Om hunden leker med föremålet får föraren påverka hunden med ett röstkommando
 • Om hunden inte slutar leka inom tiden är momentet slut

Om hunden inte griper
 • Efter 5 sek får föraren påverka hunden med ett röstkommando.
 • Om hunden inte griper inom ytterligare 5 sekunder får hunden uppmuntras med röst under 15 sekunder.
 • Om hunden inte griper inom tiden är momentet slut.
Hunden ska ges möjlighet till avreaktion på föremålet.

Moment 6: ”Passivitet/Retning”

Syfte:
Att beskriva hundens reaktion på förväntad aktivitet. Momentet utförs i direkt anslutning till moment 7 (Sök).

Så här går momentet till:

 • Förare och hund placeras ca 5 m bakom startplatsen för söket (Mom. 7) och står kvar där under tiden söket läggs ut.
 • Kastaren går till 6 olika punkter i söket. På dessa punkter klappar och kastar hen dummyn men plockar sen upp den och går vidare till nästa punkt.
 • När Kastaren/Funktionären varit på alla 6 platserna så går hen tillbaka.
Momentet ska bedömas under dom första 2 minuterna, oavsett hur lång tid det tar att lägga ut söket. Tiden startar när Funktionären/Kastaren tar emot dummyn.

Moment 7: ”Sök”

Syfte:
Att beskriva hundens engagemang, effektivitet samt uthållighet i och under ett längre självständigt arbete.

Så här går momentet till:

 • När Funktionären/Kastaren kommit tillbaka efter att ha varit ute i söket (se moment 6) ska förare och hund förflytta sig ca 5 m framåt, från passivitetspunkten, till angiven startplats för sökmomentet.
 • Testledaren ber föraren att släppa hunden, som får arbeta fritt i området. Om så behövs får föraren skicka om/uppmuntra hunden efter uppmaning av Testledaren.
Momentet pågår i minst 3 och max 4 minuter.

Moment 8: "Lådan"

Syfte:
Att se hur hunden löser problem och hur uthålligt den jobbar när dummyn inte är nåbar.

Så här går momentet till:

 • Lådan är fastbunden och dold under ris, grenar eller gräs.
 • Innan momentet börjar kastas en dummy nära lådan som hunden får hämta (denna del beskrivs inte utan är till för att hunden ska veta var den ska leta senare).
 • En dummy kastas på nytt nära lådan och därefter vänder hund och förare sig om medan dummyn låses in i lådan. 
 • Föraren instrueras att släppa hunden och tiden (2 minuter) börjar när hunden lokaliserat dummyn i lådan.
 • Hunden har inte möjlighet att få ut dummyn. 
 • När tiden är slut går testledaren fram och öppnar lådan så att hunden kan få tag i dummyn.

  Momentet pågår i minst 3 och max 4 minuter.

Moment 9: "Vilt"

Syfte:
Att se hundens nyfikenhet och viltintresse.

Så här går momentet till:

 • En and kastas ca 15 meter från hunden.
 • Föraren instrueras att släppa hunden när kastaren återvänt.
 • Om hunden inte gripit inom 5 sekunder får föraren peppa en gång.
 • Efter ytterligare 5 sekunder går testledare och förare fram till fågeln.
 • Testledaren kastar fågeln några meter för att hunden ska få ytterligare en chans till gripande.

Moment 10: "Passivitet"  - se moment 6 


Moment 11: "Skott"

Syfte:
Att se hur hunden reagerar och avreagerar på skott

Så här går momentet till:

 • Funktionären går ca 20 meter från hunden, därefter avlossas 2 skott med 10 sekunders mellanrum. 
 • Föraren får sedan släppa hunden så den kan springa fram och hälsa på skytten. 
 • Detta moment kan man som förare avstå om man vet att man har en skottberörd hund.