Kontakt

Löpande information publiceras också på Flatmästerskapets facebooksida.

Kontaktuppgifter

E-post (alla typer av frågor): fm@frk.nu