PROVINFORMATION


Tävlingens upplägg

Fredag 11 augusti: Nkl

Lördag 12 augusti: Ukl (fm) + Vkl (em) samt Ökl
Söndag 13 augusti: Ekl (fm) + Finaler Ökl & Ekl (em)

Tävlingen genomförs som ett working test (WT) enligt SSRKs regler och anvisningar men med särskilt upplägg för nybörjarklassen på grund av det stora deltagarantalet.

Särskilt upplägg  i nybörjarklassen

Tack vare att vi fått så fantastiskt många deltagare till årets FM och framförallt i nybörjarklass, har vi tillsammans med arbetsgruppen för WT retriever och FRKs jaktkommitté kommit fram till ett upplägg som kommer att erbjuda alla som anmält sig att starta och genomföra ett fullt WT.

Nybörjarklassen delas i två grupper (A och B) och genomför tävlingen precis som ett vanligt WT, dock med en dubbelruta där två olika uppgifter genomförs på samma plats och för samma domare. Det är alltså fyra domare per grupp som dömer.

När respektive grupp är klar kommer vi att plocka ut de bästa ekipagen från varje grupp (cirka 5 st) som får genomföra ytterligare två rutor i en placeringsomgång. Dessa två rutor bedöms av samma domare för samtliga ekipage som gått vidare. Placeringsomgången kommer att köras efter att grundomgångarna är klara och ekipagen tar med sig sina inbördes poängskillnader in till placeringsomgången. När placeringsomgången är klar kommer vi ha ett resultat med de fem främsta ekipagen som placerar sig på pallen för NKL.

Startordning

Vi har rekordmånga anmälda till årets Flatmästerskap och det är av yttersta vikt att alla respekterar starttider och nummerordning. 
Vi kommer inte att ha någon gemensam samling före start. Du beger dig direkt till ruta 1 på angiven tid, se schemat för starttider i PM. När du är klar på ruta 1 går du direkt vidare till ruta 2 osv.

Det är upp till dig som startande att se till att du är på rätt plats när det är din tur och det är av största vikt, med tanke på antalet deltagare, att vi alla hjälps åt för att kunna hålla tidsschemat för dagen.

Observera att startordningen inte får ändras. Det betyder att om du missar din start vid en ruta får du inte delta på resterande rutor. 
Hänsyn har tagits till förare med flera hundar när startordningen lottas.  

Om du av någon anledning väljer att bryta provet måste du meddela rutvärdarna på de rutor du ej startar.

Förutsättningar

  • Varje ekipage har en begränsad tid på varje ruta och det är domaren som avgör om/när tiden överskrids.
  • Vid varje ruta finns en skriftlig information om rutans uppgift. Rutvärden kommer också förklara uppgiften på rutan. Se till att du har förstått uppgiften och fråga om något är oklart. Därefter går du till anvisad plats, domaren kommer INTE att förklara upplägget igen.
  • Varje ruta kan ge högst 20 poäng.
  • Ekipage med 0 poäng på någon ruta kan ej gå vidare till final.
  • Ekipage som fått 0 poäng på en ruta kan ej placeras före ett ekipage med poäng från samtliga rutor.
  • Poängen i grundomgången tas med till finalen.
  • De ekipage som fått de högsta poängen går vidare till final i ÖKL och EKL, finalen ger högst 20 poäng.
  • Vid lika poäng vinner den med högst poäng i finalen, därefter den med flest 20 poängare, 19 poängare osv tills ekipagen kan skiljas åt.
  • Det kan bli väntetider vid rutorna, ta gärna med något att sitta på och glöm inte vatten till hunden.


Prisutdelning och finaler

NKL - ingen final, prisutdelning efter placeringsomgången på fredag eftermiddag.
UKL och VKL - inga finaler, prisutdelning på lördag eftermiddag. I samband med den meddelas också vilka som gått till final i ÖKL.
ÖKL och EKL - Finalomgång i ÖKL respektive EKL på söndag efter att EKL grundomgång är klar. Därefter prisutdelning för båda klasserna och årets Flatmästare koras.