Meritkrav för RasM A-prov

För att delta på Rasmästerskapet A-prov krävs:

  • godkänd KKL, 1:a pris KKL, 1:a pris Öppen A, 1:a pris Åben A (DK), alternativt annan utländsk merit som godkänts av SSRK HS för start på A-prov Elit.
Lottning sker enligt FRK:s uttagskriterier, se nedan.
Anmälan med meritlista skickas till jakt@frk.nu 

Uttagningskriterier

För att anmäla en hund till FRKs Rasmästerskap A-prov ska meriter vara tagna i elitklass (vinnarklass) innan anmälningstidens utgång. Hunden skall även uppfylla kraven för att delta enligt SSRK Jaktprovsbestämmelser A-prov. Vid eventuell överanmälan sker lottning gruppvis av FRK/HS i ordningen 2-8. 

1. Regerande Rasmästare (under förutsättning att hunden erhöll pris)
2. A-provchampion 
3. Hundar med CERT eller CACIT 
4. Hundar med CK eller R-CACIT 
5. Hundar med 1:a pris eller Excellent 
6. Hundar med 2:a pris, Very Good eller Placerad utan Ck 
7. Hundar med 3:e pris, Good, Diplom eller Utmärkelse 
8. Hundar med godkänd KKL, 1:a pris KKL, 1:a pris Öppen A, 1:a pris Åben A (DK), alternativt annan utländsk merit som godkänts av SSRK HS för start på A-prov Elit.
FRK Jaktkommitté 2022-02-22