Klubbhandbok

Här hittar du klubbens stadgar, klubbhandbok samt regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer flatmästerskapet

Regler och riktlinjer Club Show

Regler och riktlinjer flattlägret

Logo

Mässmaterial

Foldern "Flatcoated Retriever - en vän i vått och torrt".
Finns att beställa för sektioner och uppfödare.
Sektioner: Gratis folder och porto betalas av sektionen.
Uppfödare: 2 kr/st och porto betalas av beställaren.
Beställ detta material via e-post: flatbutiken@frk.nu


SKK:s (Svenska Kennelklubben) Föreningspaket

För att underlätta klubbarnas arbete har SKK:s Föreningskommittén tagit fram ett paket med dokument som beskriver föreningsarbete och SKK-organisationen.
Föreningspaketet hittas på SKKs hemsida: Föreningspaketet


Foto: Lena Karlsson

Pdf-filer

De filer som har sufixet pdf kan bara ses med hjälp av Acrobat Reader.
Har du inte den på din dator kan du ladda hem den genom att klicka på ikonen här ovan.