FRK Huvudstyrelse, revisorer och valberedning valda på fullmäktige 2023

Arbetsutskott (AU) består av Maria Esbjörnsson Lakatos, Helena Svensson och Yennie Schrevelius

Maria Esbjörnsson Lakatos

Ordförande
Maila mig

Helena Svensson

Sekreterare, vice ordförande
Maila mig
0708-204185

Yennie Schrevelius

Kassör
Maila mig

Charlotte Sundell

Avelsansvarig
Maila mig

Christer Harmsund

Jaktansvarig
Maila mig

Anna Karlsson

Exteriöransvarig
Maila mig

Kristina Axelsson Lager

Informationsansvarig
Maila mig

Annica Pålsson

Suppleant 1
Maila mig

Johanna Käsper

Ekonomiansvarig, suppleant 2
Maila mig

Hanna Lindblom

Webbredaktör,  adjungerad
Maila mig

Ursula Thienemann

FB-R ansvarig,  adjungerad
Maila mig

Sandra Ekman
Medlemsansvarig,  adjungerad
Maila mig

Pia Keyser
Mentalitetsansvarig,  adjungerad
Maila mig

Revisorer och valberedning

Revisorer

Revisor 1: Kristina Söderberg
Revisor 2: Ann Carlsson
revisor@frk.nu

Revisorsuppleanter

Carina Lundeklev
Eva Hörnmark

Valberedning

Hanna Jensen s.k.
Geir Ove Andersen
Karin Cleeve
valberedning@frk.nu

Kommittéer, arbetsgrupper, adjungerade och kritikmottagare

Avelsråd 

Charlotte Sundell
Avelsansvarig, s.k avelsrådet
avel@frk.nu

Biträdande avelsansvarig
Lena Sundquist

Maria Skogsberg
Malin Andersson

Viktoria Ekenberg
Anna Sjöberg

Informations-
kommitté

Kristina Axelsson-Lager s.k
Hanna Lindblom
Sandra Ekman
Marie Lindroth


Jaktkommitté

Christer Harmsund s.k

Andreas Fälth
Hans Olofsson
Ingrid Andrén
Camilla Bäck 

Exteriörkommitté


Hemsidor & facebook

Hemsida frk.nu
Ansvarig utgivare:
Maria Esbjörnsson Lakatos
Webbredaktör: Hanna Lindblom

Facebookansvarig:
Maria Esbjörnsson Lakatos

Hemsida
flatmasterskapet.se
flatclubshow.se

Ansvarig utgivare
Maria Esbjörnsson Lakatos
Webbredaktör: Hanna Lindblom/Årets arrangerande sektionTidningen Charmören

Ansvarig utgivare
Maria Esbjörnsson Lakatos
Redaktör
Låtta Bergstrand
charmoren.frk@telia.com

Redaktionsråd
Låtta Bergstrand

Arbetsgrupp forskning

Charlotte Sundell - s.k genetik, forskning och hälsa. 
Marita Stigelius och Katarina Morsk - 2012-projektet
Malin Andersson - 
2012-projekt och RD
Anna Sjöberg - Ögon


Referensgrupp FM

Christer Harmsund s.k
Hans Olofsson

Arbetsgrupp FB-R

Kontakt: fbr@frk.nu

Ulla Thienemann s.k
Lena Östhed
Ing-Mari Lindh
Lisbeth Alakangas
Mentor/senior advisor:
Gunilla Lefwerth


Mottagare av kritiker

Jaktprovskritiker:
Carola Eriksson
Ramsjövägen 964
827 76 Ramsjö
Tel: 0730 - 35 63 96

Rapporterar in jaktprovskritiker till Rasdata

Utställningskritiker
Anna Karlsson Bredsel 82
942 95 Vidsel
E-post: exterior@frk.nu