FRK Huvudstyrelse, revisorer och valberedning valda på fullmäktige 2022

Arbetsutskott (AU) består av Maria Esbjörnsson Lakatos, Helena Svensson och Annika Gustafsson

Maria Esbjörnsson Lakatos

Ordförande
ordforande@frk.nu

Helena Svensson

Sekreterare, vice ordförande & kassör
sekreterare@frk.nu
0708-204185

Johanna Käsper

Ekonomiansvarig
kassor@frk.nu

Maria Skogsberg

Avelsansvarig
avel@frk.nu

Christer Harmsund

Jaktansvarig
jakt@frk.nu

Geir Ove Andersen

Exteriöransvarig
exterior@frk.nu

Annika Gustafsson

Utbildningsansvarig
utbildning@frk.nu

Annica Pålsson

Suppleant 1
supp1@frk.nu

Kristina Axelsson Lager

Informationsansvarig,  adjungerad
Info@frk.nu

Hanna Lindblom

Webbredaktör,  adjungerad
hemsida@frk.nu

Ursula Thienemann

FB-R ansvarig,  adjungerad
fbr@frk.nu

Sandra Ekman
Medlemsansvarig,  adjungerad
medlemsansvarig@frk.nu

Pia Keyser
Mentalitetsansvarig,  adjungerad
mentalitet@frk.nu

Revisorer och valberedning

Revisorer

Revisor 1: Kristina Söderberg
Revisor 2: Evi-Liis Orgla-Nyström
revisor@frk.nu

Revisorsuppleanter

Carina Lundeklev
Eva Hörnmark

Valberedning

Sofie Helin s.k.
Charlotte Sundell
Hanna Jensen
valberedning@frk.nu

Kommittéer, arbetsgrupper och adjungerade

Avelsråd 

Maria Skogsberg
Avelsansvarig
s.k avelsrådet
0707-19 07 44

avel@frk.nu

Malin Andersson
Viktoria Ekenberg
Cecilia Edberg
Annica Pålsson
Anna Sjöberg

Informations-
kommitté

Kristina Axelsson-Lager s.k
Hanna Lindblom
Sandra Ekman
Marie Lindroth


Jaktkommitté

Christer Harmsund s.k

Andreas Fälth
Hans Olofsson
Ingrid Andrén


Exteriörkommitté

Geir Ove Andersen s.k

Lotta Strauss

Hemsidor & facebook

Hemsida frk.nu
Ansvarig utgivare:
Maria Esbjörnsson Lakatos
Webbredaktör: Hanna Lindblom

Facebookansvarig:
Maria Esbjörnsson Lakatos

Hemsida
flatmasterskapet.se
flatclubshow.se

Ansvarig utgivare
Maria Esbjörnsson Lakatos
Webmaster:
Årets arrangerande sektion

Tidningen Charmören

Ansvarig utgivare
Maria Esbjörnsson Lakatos
Redaktör
Låtta Bergstrand
charmoren.frk@telia.com

Redaktionsråd
Låtta Bergstrand

Arbetsgrupper och kritikermottagare

Arbetsgrupp forskning

Maria Skogsberg - s.k genetik, forskning och hälsa. 
Marita Stigelius och Katarina Morsk - 2012-projektet
Malin Andersson - 
2012-projekt och RD
Anna Sjöberg - Ögon

Arbetsgrupp samarbete uppfödare/klubb

Cecilia Edberg s.k.
Helena Sandström
Christina Drottsgård
Monica Olofsson
Maria Skogsberg
Lena Rösiö

Referensgrupp FM

Christer Harmsund s.k
Hans Olofsson

Arbetsgrupp FB-R

Ulla Thienemann s.k
Lena Östhed
Ing-Mari Lindh
Lisbeth Alakangas
Mentor/senior advisor:
Gunilla Lefwerth
Mottagare av kritiker

Jaktprovskritiker:
Carola Eriksson
Ramsjövägen 964
827 76 Ramsjö
Tel: 0730 - 35 63 96

Rapporterar in jaktprovskritiker till Rasdata

Utställningskritiker
Geir-Ove Andersen Bielkenstiernavägen 10
146 38 Tullinge
E-post: exterior@frk.nu