FRK Huvudstyrelse, revisorer och valberedning valda på fullmäktige 2022

Arbetsutskott (AU) består av Maria Esbjörnsson Lakatos, Helena Svensson och Annika Gustafsson

Maria Esbjörnsson Lakatos

Ordförande
ordforande@frk.nu

Helena Svensson

Sekreterare, vice ordförande & kassör
sekreterare@frk.nu

Johanna Käsper

Ekonomiansvarig
kassor@frk.nu

Maria Skogsberg

Avelsansvarig
avel@frk.nu

Christer Harmsund

Jaktansvarig
jakt@frk.nu

Geir Ove Andersen

Exteriöransvarig
exterior@frk.nu

Annika Gustafsson

Utbildningsansvarig
utbildning@frk.nu

Annica Pålsson

Suppleant 1
supp1@frk.nu

Ulla Pietarinen

Informationsansvarig, suppleant 2

Hanna Lindblom

Webbredaktör, adjungerad
hemsida@frk.nu

Ursula Thienemann

FB-R ansvarig,  adjungerad
fbr@frk.nu

Revisorer och valberedning

Revisorer

Revisor 1: Kristina Söderberg
Revisor 2: Evi-Liis Orgla-Nyström
revisor@frk.nu

Revisorsuppleanter

Carina Lundeklev
Eva Hörnmark

Valberedning

Sofie Helin s.k.
Charlotte Sundell
Hanna Jensen
valberedning@frk.nu

Kommittéer, arbetsgrupper och adjungerade

Avelsråd 

Maria Skogsberg
Avelsansvarig
s.k avelsrådet
0707-19 07 44

avel@frk.nu

Malin Andersson
Viktoria Ekenberg
Cecilia Edberg
Annica Pålsson
Anna Sjöberg

Informations-
kommitté

Ingen kommitté i dagsläget


Jaktkommitté

Christer Harmsund s.k

Andreas Fälth
Hans Olofsson
Ingrid Andrén


Exteriörkommitté

Geir Ove Andersen s.k

Lotta Strauss

Ansvarig Valpförmedling

Viktoria Eriksson valp@frk.nu
Hemsidor & facebook

Hemsida frk.nu
Ansvarig utgivare:
Maria Esbjörnsson Lakatos
Webbredaktör: Hanna Lindblom

Facebookansvarig:
Maria Esbjörnsson Lakatos

Hemsida
flatmasterskapet.se
flatclubshow.se

Ansvarig utgivare
Maria Esbjörnsson Lakatos
Webmaster:
Årets arrangerande sektion

Tidningen Charmören

Ansvarig utgivare
Maria Esbjörnsson Lakatos
Redaktör
Låtta Bergstrand
charmoren.frk@telia.com

Redaktionsråd
Låtta Bergstrand
Ulla Pietarinen

Arbetsgrupper och kritikermottagare

Arbetsgrupp forskning

Maria Skogsberg - s.k genetik, forskning och hälsa. 
Marita Stigelius och Katarina Morsk - 2012-projektet
Malin Andersson - 
2012-projekt och RD
Anna Sjöberg - Ögon

Arbetsgrupp samarbete uppfödare/klubb

Cecilia Edberg s.k.
Helena Sandström
Inger Karlsson
Christina Drottsgård
Monica Olofsson
Maria Skogsberg

Arbetsgrupp för nordiskt samarbete

Maria Skogsberg, SE
Line Andersen, NO
Randi Pedersen, DK 
Kirsi Nieminen, FI
Referensgrupp FM

Christer Harmsund s.k
Hans Olofsson

Arbetsgrupp FB-R

Ulla Thienemann s.k
Lena Östhed
Ing-Mari Lindh

Mentor/senior advisor:
Gunilla Lefwerth
Mottagare av kritiker

Jaktprovskritiker:
Carola Eriksson
Ramsjövägen 964
827 76 Ramsjö
Tel: 0730 - 35 63 96

Rapporterar in jaktprovskritiker till Rasdata

Utställningskritiker
Geir-Ove Andersen Bielkenstiernavägen 10
146 38 Tullinge
E-post: exterior@frk.nu