FRK Huvudstyrelse, revisorer och valberedning valda på fullmäktige 2024

Arbetsutskott (AU) består av Maria Esbjörnsson Lakatos, Helena Svensson och Yennie Schrevelius

Maria Esbjörnsson Lakatos

Ordförande
Maila mig

Helena Svensson

Sekreterare, vice ordförande
Maila mig
0708-204185

Yennie Schrevelius

Kassör
Maila mig

Avelsansvarig
Maila mig

Christer Harmsund

Jaktansvarig
Maila mig

 

Emma Johansson

Exteriöransvarig
Maila mig

Kristina Axelsson Lager

Informationsansvarig
Maila mig

Annica Pålsson

Suppleant 1
Maila mig

Johanna Käsper

Ekonomiansvarig, suppleant 2
Maila mig

Britt-Louise Åberg

Webbredaktör,  adjungerad
Maila mig

Ursula Thienemann

FB-R ansvarig,  adjungerad
Maila mig

Sandra Ekman
Medlemsansvarig,  adjungerad
Maila mig

Pia Keyser
Mentalitetsansvarig,  adjungerad
Maila mig

Revisorer och valberedning

Revisorer

Revisor 1: Kristina Söderberg
Revisor 2: Ann Carlsson
revisor@frk.nu

Revisorsuppleanter

Carina Lundeklev
Eva Hörnmark

Valberedning

Geir Ove Andersen s.k
Cecilia Bording
Karin Cleeve
valberedning@frk.nu

Kommittéer, arbetsgrupper, adjungerade och kritikmottagare

Avelsråd 

Maria Skogsberg
Malin Andersson

Anna Sjöberg
Kia Lawesson

Informations-
kommitté

Kristina Axelsson-Lager s.k


Jaktkommitté

Christer Harmsund s.k

Andreas Fälth
Hans Olofsson
Ingrid Andrén
Camilla Bäck 

Exteriörkommitté


Hemsidor & facebook

Hemsida frk.nu
Ansvarig utgivare:
Maria Esbjörnsson Lakatos
Webbredaktör: Britt-Louise Åberg

Facebookansvarig:
Maria Esbjörnsson Lakatos


Tidningen Charmören

Ansvarig utgivare
Maria Esbjörnsson Lakatos
Redaktör
Låtta Bergstrand
charmoren.frk@telia.com

Redaktionsråd
Låtta Bergstrand

Arbetsgrupp forskning

Charlotte Sundell - s.k genetik, forskning och hälsa. 
Marita Stigelius och Katarina Morsk - 2012-projektet
Malin Andersson - 
2012-projekt och RD
Anna Sjöberg - Ögon


Referensgrupp FM

Christer Harmsund s.k
Hans Olofsson

Arbetsgrupp FB-R

Kontakt: fbr@frk.nu

Ulla Thienemann s.k
Lena Östhed
Ing-Mari Lindh
Lisbeth Alakangas
Mentor/senior advisor:
Gunilla Lefwerth


Mottagare av kritiker

Jaktprovskritiker:
Carola Eriksson
Ramsjövägen 964
827 76 Ramsjö
Tel: 0730 - 35 63 96

Rapporterar in jaktprovskritiker till Rasdata

Utställningskritiker
Emma Johansson
Brunnstavägen 27
746 93 Bålsta
E-post: exterior@frk.nu