Poängkampen

Poängkampen är en sporre och belöning för sektionernas arbete ute i landet. Första tävlingen baserades på aktiviteter under 2019. 

Grundprincip

 • Tävlingen ska vara en sporre och belöning för det arbete sektionerna utför i hela landet.
 • De sektioner som arrangerar aktiviteter i enlighet med RAS premieras
 • Årets sektion utses och belönas i samband med fullmäktige varje år.
 • Även de sektioner som hamnar på 2:e respektive 3:e plats belönas.
 • Medlemsvärvningen viktig vid avgörande
 

Tävlingen

 • I kampen om poängen premieras de sektioner som arrangerar aktiviteter i enlighet med RAS.
 • För att vinsten ska utdelas måste aktiviteter i minst 3 av nedanstående kategorier ha genomförts.
 • Om 2 eller fler sektioner hamnar på samma poäng är det medlemsvärvningen som blir avgörande vilket räknas procentuellt av föregående års medlemsantal 31/12. 
 • Medlemsvärvande aktiviteter under året är jätteviktiga!!
 • Resultatredovisning skickas till sekreterare@frk.nu innan den 1 mars efterföljande år.

 
Priser

 1. Sektion med högst sammanlagda totalpoäng vinner 6000 kr
 2. Andra placerad sektion vinner 3000 kr
 3. Tredje placerad sektion vinner 1000kr
Pristagare
2023: 
1:a Östra 69p, 2:a Gävle Dala 64p, 3:a Västra 58p  
2022
1:a Mittsvenska 69p, 2:a Östra 59p, 3:a Gävle Dala 51p
2021
 1:a Östra 77p, 2:a Mittsvenska 68p, 3:a Värmland 59p
2020 1:a Östra 78p, 2:a Norr 47p, 3:a Mittsvenska 37p
2019 1:a Östra 76p, 2:a Norr 61p, 3:a Skåne Blekinge 46p