Ungdomsstipendium

Flatcoated retrieverklubben har instiftat ett ungdomsstipendium. Är du mellan 6-26 år och medlem i Flatcoated Retrieverklubben är du varmt välkommen att ansöka om stipendiet på 3000 kr.

Syfte

Stipendiet är tänkt som ett bidrag till den ungdom som vill genomföra en aktivitet för att vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper om Flatcoated retrievern.

Ansökan och förutsättningar
  • Ansökan ska innehålla en beskrivning av sökandes bakgrund med rasen, samt en tydlig planering för den tänkta aktiviteten.
  • Mottagaren av stipendiet förbinder sig att skriva en artikel till Charmören/FRK.nu om hur pengarna har använts och vilka erfarenheter och kunskap som det har gett.
  • FRK HS utser på huvudstyrelsesammanträdet efter 31/12 vem som ska tilldelas priset och stipendiet delas ut på kommande fullmäktigemöte.
  • Samma sökande kan tilldelas stipendiet max 2 ggr.
  • Skicka din ansökan till sekreterare@frk.nu senast 31 december.

Stipendiater

2023

Åsa Alklint
Eve´s INK Bring it Home "Carry"

2023

Tilde Udin
Miss Magic's He's An Idol "Chip"

2022
Theodor Vintermark
Gilliam's Gold Over the Moon "Vega"

2021

Emma Almroth
Flatham's Bittersåålt Smöre

2022
Agnes Vågberg
Zebulons Holly Hop "Holly"

2020

Esther Johansson Morberg
Swidjans'Perfect Fit