Flatcoated retrieverklubbens ungdomsstipendium

Flatcoated Retriever klubben har instiftat ett ungdomsstipendium. Är du mellan 6-26 år och medlem i Flatcoated Retrieverklubben är du varmt välkommen att ansöka om stipendiet som för närvarande är en summa om 3000 kr.

Stipendiet är tänkt som ett bidrag till den ungdom som vill genomföra en aktivitet för att vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper om Flatcoated Retrievern.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av sökandes bakgrund med rasen, samt en tydlig planering för den tänkta aktiviteten.

Mottagaren av stipendiet förbinder sig att skriva en artikel till Charmören/FRK.nu om hur pengarna har använts och vilka erfarenheter och kunskap som det har gett.

Ansökan till FRK Ungdomsstipendiet sker senast 31/12-2021.  

FRK HS utser på huvudstyrelsesammanträdet efter 31/12 vem som ska tilldelas priset och stipendiet delas ut på kommande fullmäktigemöte.

Samma sökande kan tilldelas stipendiet max 2 ggr.

Skicka din ansökan till sekreterare@frk.nu

2021

Emma Almroth
Flatham's Bittersåålt Smöre

2020

Esther Johansson Morberg
Swidjans'Perfect Fit