Hedersutmärkelser

Förtjänta medlemmar kan efter förslag, tilldelas hedersmedlemskap eller förtjänsttecken i klubben.

Hedersmedlemskap

 • Nomineras av huvudstyrelsen och utses på fullmäktigemötet med majoritetsbeslut.
 • Hedersmedlem ska ha varit medlem i klubben.
 • Hedersmedlemskapet gäller från utnämnandet på livstid. Eller till dess vederbörande önskar utträde, alternativt har medvetet agerat på sådant sätt som har skadat klubben.
 • Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.

 • FRK:s hedersmedlemmar
  • Bo Larsson
  • Ingemar Borelius
  • Staffan Folke
  • Christer Nälser (avliden 2022)
  • Jeanette Mörner Nordström
  • Gunilla Lefwerth
  • Låtta Bergstrand
  • Lena Hägglund

  Kriterierna lyder

  • Ska på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften.
  • Arbetat för klubben utan att se till egenintresse eller särintresse.
  • Arbetat i demokratisk anda för alla medlemmar.
  • Varit av stor betydelse, visat stort och långtida engagemang samt aktivt bidragit till att utveckla klubbens verksamhet.

  Utdrag ur klubbens stadgar

  • ”Fullmäktigemötet kan, efter förslag från FRK:s styrelse, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.
  • Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.”

  Förtjänsttecken

  • Förtjänsttecken föreslås av FRK:s sektioner och/eller FRK:s huvudstyrelse och beslutas av FRK:s huvudstyrelse.  
  • Sektionsstyrelsen eller enskilda medlemmar lämnar förslag till huvudstyrelsen. Huvudstyrelsen kan också själva föreslå personer.
  • Huvudstyrelsen tar beslut på verksamhetsårets sista styrelsemöte och förtjänsttecknen delas ut på nästkommande fullmäktige.

  Kriterierna lyder

  • Under lång tid förtjänstfullt arbetat för klubben på central och/eller i någon sektion.
  • Arbetat för rasens utveckling under lång tid
  • Medverkat till att sprida kunskap om rasen till nya medlemmar.


  FRK:s förtjänsttecken
  (utdelades för 1:a gången 2022-03-20)

  2021

  • Ursula Thienemann
  • Peter Flinck
  • Ann-Sofie Höijenstam
  • Monica Olofsson-Englund
  • Lars Söderström
  • Lena Piscator
  2022
  • Anette Bennvid
  • Lena Lundmark

  2023
 • Lars Carlsson
 • Inger Kratz
 • Kerstin Norborg-Malm
 • Lena Östhed
 • Ing-Mari Lindh
 • Marie Strauss
 • Monica Blomkvist