Vandringspriser

Här kan du läsa om de vandringspriser som finns att tävla om inom FRK.

Årets Flatcoated retriever

Vandringspriset är instiftat 1978 av Nordsjö AB, Malmö och är ständigt vandrande.

Förutsättningar
Priset tilldelas årets mest framgångsrika Flatcoated retriever inom grenarna jaktprov och utställning.
Hunden ska, för att vara kvalificerad, ha erövrat pris på två officiella utställningar och två jaktprov i Sverige. Hunden ska föras av ägare eller dennes familjemedlem.

Alla medlemmar i Flatcoated retrieverklubben kan vara med och tävla om priset. 

Priset delas ut vid Flatcoated retrieverklubbens fullmäktige tillsammans med monterad bild av priset, med årtal, hundens namn och ägarens namn, underskrivet av klubbens utställnings- och jaktprovssekreterare samt ordförande. 

Vinnaren förbinder sig att låta gravera in hundens namn, ägare samt årtal och att returnera priset till klubbens sekreterare i god tid före nästkommande fullmäktigemöte.

Så räknas poängen
Poäng för de två bästa resultaten inom respektive gren räknas, enligt poängtabellen nedan.  Om två hundar uppnår lika poäng, vinner den hund som har högst resultat för alla jaktprov, därefter genomsnittliga resultat för alla utställningar under året.

Lady Trofén

Instiftat 1997 av Gerty Lindblad, Södertälje
Priset utdelas årligen och består av en tennskål med inskription och en bok där varje års vinnare presenteras (båda är ständigt vandrande) samt diplom till var och en som ett bestående minne.
Priset ska särskilt premiera tik som visar goda resultat även i veteranålder, dock är meriteringsperioden inte begränsad, utom vad avser valpkullar, se nedan. 

Förutsättningar
 • Priset kan erövras endast en gång av en och samma tik. 
 • Priset kan ej utdelas postumt.
 • Endast svenska meriter räknas och priset utdelas endast till svenskägd tik, ägd av medlem av FRK.
 • Endast en merit per prov/utställningstillfälle får räknas. 
 • Poäng för valpkull erhålls endast om båda föräldrarna vid parningstillfället har både jakt- (minst 2/VG Nkl) och utställningsmerit (minst VG efter 15 mån) samt i övrigt följer FRKs avels- och hälsorekommendationer. Det innebär bl a att tik och hanhund ej får paras före två års ålder.
 • Vid lika poäng så avgörs placering av
  1)  antal kullar
  2) meriter i alla discipliner
  3) högst jaktmerit
  4) utställningsmerit
  5) går det fortfarande inte att kora en vinnare, delas priset mellan de mest högst poäng.
Så räknas poängen 
Poäng får räknas för: 5 utställnings-, 5 jaktprovs-, 2 viltspårsresultat samt 2 valpkullar.
De priser som erhållits i veteranålder fr o m 8-årsdagen multipliceras med faktorn 1,5
(Obs! att exvis ett BIM erövrat i veteranålder ger högre totalpoäng än ett BIR erövrat före 8 års ålder.)

OBS! Uppdaterad poängtabell 2023! Denna poängtabell gäller inför ansökningarna 2023.
A och C-provs merit inlagd
HP viltspår borttagen samt ändrat från valpförmedling till avel- och hälsorekommendationer 2023

Årets Jaktflat

Instiftat i april 2005 av Karin Smedlund/ Lena Bratsberg-Karlsson/ Erica Berglund
Vandringspriset är instiftat för att hedra minnet av far, dotter och son som redan i tidiga år utmärkte sig som enormt arbetsvilliga och trogna apportörer.
Hampus, SoNJCh IntNordDKUCh Lady Doc’s Humbug 89.05.16 – 04.06.18 Shanty
NordJCh SoFinUCh Searover Shanty 92.09.28 - 05.01.10 Winston
NordJCh IntSoFinUCh SoNBCh SLCh SVCh LP Xellent Star 95.05.17 – 05.01.21
Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband med Flatklubbens årsmöte.
Framtida revidering förbehålls för att prioritera den jaktliga Flatcoated retrievern.

Förutsättningar
 • Priset tilldelas årets mest framgångsrika, svenskägda Flatcoated retriever på jaktprov, i enlighet med nedanstående tabell. Resultatet av tre jaktprov i Sverige under det gångna året får tillgodoräknas.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad och föras av ägaren eller dennes familj.
 • Om två eller flera hundar erhåller samma poäng så vinner den yngsta hunden.
 • Vinnaren ska i den medföljande boken sätta in bild av vinnande hund, anteckna årtal, hundens namn, ägare samt resultat.
 • Vinnaren förbinder sig att returnera priset till FRK:s sekreterare i god tid före nästkommande klubbmöte. Även donatorer få tävla om priset.

I Mardis Minne

Instiftat 1982 av Ann Edman, kennel Waterproof
Till minne av Sveriges första Jaktprovschampion av Flatcoated Retriever,  SJCh IntNordUCh Puhs Frigga 

Priset utdelas årligen på Flatcoated Retrieverklubbens fullmäktige till den Flatcoated som under året uppnått bäst resultat på elitklass jaktprov. 

Priset är ständigt vandrande. Vinnaren ska i den medföljande boken anteckna årtal, hundens namn, ägare samt resultat. Vinnaren förbinder sig att i god tid innan nästa fullmäktige returnera priset till klubbens sekreterare. 

I de fall då flera hundar uppnått samma resultat ska de skiljas åt genom:
1. godkänt praktiskt jaktprov
2. årets 3:e bästa resultat Ekl jaktprov
3. samma års bästa utställningsresultat

OBS! Uppdaterad poängtabell 2023! Denna poängtabell gäller inför ansökningarna 2023.
A provs merit inlagd i poängtabell

Bonnies VP

Instiftat 1992 av Tina och Peter Boltorp
Vandringspris att utdelas årligen på FRK:s ordinarie årsmöte till den Flatcoated retriever som uppnått  högsta poäng enligt särskild tabell i de olika disciplinerna jaktprov, viltspår och utställning
Priset skänktes 1992 som en följd av att Bonnie, SJCh IntSNUCh Almanza Born To Be Alive tog hem Du’Vann VP för alltid. Priset utdelades första gången på klubbmötet 1993 för uppnådda tävlingsresultat under 1992.

Meriterna skall vara erhållna på officiella prov och utställningar i Sverige under det gångna året. Skulle flera hundar uppnå samma poäng vinner den med bäst jaktresultat, därefter näst bästa jaktresultat osv.

Priset är ständigt vandrande. Med priset följer en bok där vinnaren ombesörjer att foto på vinnande hund insätts, samt skriver några rader om var hunden erhållit meriterna. 

OBS! Uppdaterad poängtabell 2023! Denna poängtabell gäller inför ansökningarna 2023.
A provs merit inlagd i poängtabell samt HP viltspår borttagen.

Årets Bruksflat

Instiftat 1992 av FRK:s huvudstyrelse

Rätt att tävla om priset äger hund som ägs/förs av medlem i Flatcoated retrieverklubben.
Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen på FRK:s ordinarie klubbmöte.
Det ekipage vinner, som under verksamhetsåret uppnår högst poängsumma på max tre (3) starter plus eventuella extrapoäng enligt tabellen nedan. 

Med priset följer en bok, där vinnaren ombesörjer att foto på hunden sätts in, samt uppgifter om här-stamning (fader - moder), uppgift på ägare och de meriter som möjliggjorde vinsten. 
Priset skall vara klubbens sekreterare tillhanda 14 dagar före nästkommande fullmäktige.

Årets Lydnadsflat

Instiftat 1992 av FRK:s huvudstyrelse
Rätt att tävla om priset äger hund som ägs/förs av medlem i Flatcoated retrieverklubben.
Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen på FRK:s ordinarie klubbmöte.

Det ekipage vinner, som under verksamhetsåret upp-når högst poängsumma
på max fem (5) starter plus even-tuella extrapoäng enligt tabellen nedan.

Med priset följer en bok, där vinnaren ombesörjer att foto på hunden sätts in, samt uppgifter om härstamning (fader - moder), tillika uppgift på ägare och de meriter som möjliggjorde vinsten.
Priset skall vara klubbens sekreterare tillhanda 14 dagar före nästkommande klubbmöte.

Winstons Allroundpris

Instiftat 2005 av Erica Berglund
Vandringspriset är instiftat till minne av Sveriges första femfaldiga champion; Winston, NordJCh IntoSoFinUCh SoNBCh SLCh SVCh LP Xellent Star, 95.05.17 – 05.01.21

Den flatcoated retriever som visade vad begreppet allround verkligen står för.
Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband med Flatklubbens fullmäktige.
Framtida revidering förbehålls för att prioritera den jaktliga allroundhunden Flatcoated retriever.

Priset tilldelas årets framgångsrikaste svenskägda allroundflat i enlighet med nedanstående tabell.
Förutsättningar
 • För att vara kvalificerad till priset ska hunden ha pris från jaktprov under året.
 • Det bästa resultatet (OBS! endast ett (1) resultat) från varje disciplin nedan ska skickas in.
 • Endast meriter tagna i Sverige under det gångna året får tillgodoräknas.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad och föras av ägaren eller dennes familj. 
 • I första hand ska vinnare utses från de som har högst poäng från fyra eller fem discipliner, i andra hand tre discipliner osv.  Om två eller flera hundar erhåller samma poäng så vinner den hund som är yngst.
 • Vinnaren ska i den medföljande boken sätta in bild av vinnande hund, anteckna årtal, hundens namn, ägare samt resultat.  
 • Vinnaren förbinder sig att returnera priset till FRK:s sekreterare i god tid före nästkommande fullmäktige. Även donator får tävla om priset.

Poängtabellen är justerad enligt nya jaktprovsregler 2022-01-01.

Frida Nalles VP

Instiftat 1989 av Karin Smedlund
Priset är instiftat till minnet av alla härliga framgångar på utställning med Frida, IntNordUCh Lady Doc’s Josefina (76-06.07-89.08.09) och hennes son Nalle, NV-85 NUCh Lady Doc’s Natanael (81.05.05-92.02.03)

Vandringspriset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband med Flatklubbens fullmäktige till den mest framgångsrika flatcoated retrievern på utställning.

Förutsättningar
 • Resultatet från fem utställningar under det gångna året får tillgodoräknas.
 • Om två eller flera hundar erhåller samma poäng fäller resultaten från 6:e, 7:e o s v utställningen avgörandet. Om hundarna fortfarande inte kan skiljas åt vinner den äldre hunden.
 • Även donator får tävla om priset.
OBS! FRK:s Club Show räknas som en officiell utställning där ni kan ansöka om BIR/BIM, BH/BT och CK. 

I Buff's Spår

Instiftat 1991 av Gunilla Lefwerth och Olov Olofsson
De tre bästa resultaten på viltspårsprov får räknas.
”Provets bästa hund” kan enbart tillgodoräknas från ett ordinarie prov.

Om högst uppnådda poängsumma delas av två eller flera hundar skall eventuella övriga resultat under året räknas för dessa. Om hundarna därefter inte kan skiljas åt avgör de samlade meriterna under tidigare år.
Skulle inte heller detta fälla avgörande vinner den hund som är äldst.

HP viltspår borttaget från poängtabell 2023 enl. ök med instiftare.