Vandringspriser
Flatcoated retrieverklubben

Här kan du läsa om de vandringspriser som finns att tävla om inom FRK.

Årets flat

Vandringspriset är instiftat 1978 av Nordsjö AB, Malmö och är ständigt vandrande.

 Priset tilldelas årets framgångsrikaste Flatcoated Retriever på jaktprov och utställning i enlighet med nedanstående poängtabell.
Hunden skall, för att vara meriterad, ha erövrat pris på två officiella utställningar och två jaktprov i Sverige. Hunden skall föras av ägare eller dennes familjemedlem.
Alla medlemmar i Flatcoated retrieverklubben äger rätt att tävla om priset. 

Priset delas ut vid Flatcoated retrieverklubbens klubbmöte tillsammans med monterad bild av priset, med årtal, hundens namn och ägarens namn, underskrivet av klubbens utställnings- och jaktprovssekreterare samt ordförande. 

Vinnaren förbinder sig att låta gravera in hundens namn, ägare samt årtal och att returnera priset till klubbens sekreterare i god tid före nästkommande klubbmöte.

De två bästa resultaten från respektive disciplin skall räknas.
 Om två hundar uppnår lika poäng, vinner den hund som har högst resultat för alla jaktprov, därefter genomsnittliga resultat för alla utställningar under året.

Årets Jaktflat

Instfitat i april 2005 av Karin Smedlund/ Lena Bratsberg-Karlsson/ Erica Berglund

Vandringspriset är instiftat för att hedra minnet av far, dotter och son som redan i tidiga år utmärkte sig som enormt arbetsvilliga och trogna apportörer.
Hampus, SoNJCh IntNordDKUCh Lady Doc’s Humbug 89.05.16 – 04.06.18 Shanty
NordJCh SoFinUCh Searover Shanty 92.09.28 - 05.01.10 Winston
NordJCh IntSoFinUCh SoNBCh SLCh SVCh LP Xellent Star 95.05.17 – 05.01.21
Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband med Flatklubbens årsmöte.
Framtida revidering förbehålls för att prioritera den jaktliga Flatcoated retrievern.

STATUTER
Priset tilldelas årets framgångsrikaste svenskägda Flatcoated retriever på jaktprov i enlighet med nedanstående tabell. Resultatet av tre jaktprov i Sverige under det gångna året får tillgodoräknas.
Hunden ska vara svenskregistrerad och föras av ägaren eller dennes familj.
Om två eller flera hundar erhåller samma poäng så vinner den yngsta hunden.
Vinnaren ska i den medföljande boken sätta in bild av vinnande hund, anteckna årtal,
hundens namn, ägare samt resultat.
Vinnaren förbinder sig att returnera priset till FRK:s sekreterare i god tid före nästkommande klubbmöte. Även donatorer få tävla om priset.

Lady Trofén

Instiftat 1997 av Gerty Lindblad, Södertälje

Priset är instiftat av Gerty Lindblad, Södertälje. Priset utdelas årligen och är ständigt vandrande. 
Priset ska särskilt premiera tik som visar goda resultat även i veteranålder, dock är meriteringsperioden inte begränsad, utom vad avser valpkullar, se nedan. 
De priser som erhållits i veteranålder fr o m 8-årsdagen multipliceras med faktorn 1,5
 (Obs! att exvis ett BIM erövrat i veteranålder ger högre totalpoäng än ett BIR erövrat före 8 års ålder). 

Priset kan erövras endast en gång av en och samma tik. Priset kan ej utdelas postumt.
Endast svenska meriter räknas och priset utdelas endast till svenskägd tik, ägd av medlem av FRK.
Endast en merit per prov/utställning stillfälle får räknas. Poäng för valpkull erhålls endast om båda föräldrarna vid parningstillfället har både jakt- (minst 2 Nkl) och utställningsmerit (minst VG efter 15 mån) samt i övrigt följer FRKs regler för valpförmedling vad gäller hälsa mm.
Det innebär bl a att tik och hanhund ej får paras före två års ålder.

Ändrade statuter fr o m 2018
Pga ändrade regler i valpförmedling och veteranålder, har FRK tillsammans med Åsa Dunberg, som var god vän till instiftaren, ändrat statuterna i Gertys anda.

Poäng får räknas för: 5 utställnings-, 5 jaktprovs-, 2 viltspårsresultat samt 2 valpkullar.
Priset består av en tennskål med inskription och en bok där varje års vinnare presenteras (båda är ständigt vandrande) samt diplom till var och en som ett bestående minne.

I Mardis Minne

Instiftat 1982 av Ann Edman, kennel Waterproof

Till minne av Sveriges första Jaktprovschampion av Flatcoated Retriever
 SJCh IntNordUCh Puhs Frigga 
Priset utdelas årligen på Flatcoated Retrieverklubbens årsmöte till den Flatcoated som under året uppnått bäst resultat på elitklass jaktprov. 
 Priset är ständigt vandrande. Vinnaren ska i den medföljande boken anteckna årtal, hundens namn, ägare samt resultat. Det åligger vinnaren att i god tid returnera priset till klubbens sekreterare. 

I de fall då flera hundar uppnått samma resultat ska de skiljas åt genom:
 1. godkänt praktiskt jaktprov
2. årets 3:e bästa resultat Ekl jaktprov
3. samma års bästa utställningsresultat

Bonnies VP

Instiftat 1992 av Tina och Peter Boltorp

Vandringspris att utdelas årligen på FRK:s ordinarie klubbmöte till den Flatcoated Retriever som uppnåt högsta poäng enligt särskild tabell i de olika disciplinerna jaktprov, viltspår och utställning. Meriterna skall vara erhållna på officiella prov och utställningar i Sverige under det gångna året. Skulle flera hundar uppnå samma poäng vinner den med bäst jaktresultat, därefter näst bästa jaktresultat osv.

Priset skall vandra i tio år. Den hund som har flest inteckningar erhåller det för alltid. Om flera hundar har lika många inteckningar fortsätter priset att vandra tills någon hund har flest inteckningar. Med priset följer en bok där vinnaren ombesörjer att foto på vinnande hund insätts, samt skriver några rader om var hunden erhållit meriterna. 

Priset skänktes 1992 som en följd av att Bonnie, SJCh IntSNUCh Almanza Born To Be Alive
 tog hem Du’Vann VP för alltid. Priset utdelades första gången på klubbmötet 1993 för uppnådda tävlingsresultat under 1992.


Årets Bruksflat

Instiftat 1992 av FRK:s huvudstyrelse

Rätt att tävla om priset äger hund som ägs/förs av medlem i Flatcoated retrieverklubben.
Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen på FRK:s ordinarie klubbmöte.
Det ekipage vinner, som under verksamhetsåret uppnår högst poängsumma på max tre (3) starter plus eventuella extrapoäng enligt tabellen nedan. 

Med priset följer en bok, där vinnaren ombesörjer att foto på hunden sätts in, samt uppgifter om här-stamning (fader - moder), tillika uppgift på ägare och de meriter som möjliggjorde vinsten. 
Priset skall vara klubbens sekreterare tillhanda 14 dagar före nästkommande klubbmöte.

Årets Lydnadsflat

Instiftat 1992 av FRK:s huvudstyrelse

Rätt att tävla om priset äger hund som ägs/förs av medlem i Flatcoated retrieverklubben.
Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen på FRK:s ordinarie klubbmöte.

Det ekipage vinner, som under verksamhetsåret upp-når högst poängsumma
på max fem (5) starter plus even-tuella extrapoäng enligt tabellen nedan.

Med priset följer en bok, där vinnaren ombesörjer att foto på hunden sätts in, samt uppgifter om härstamning (fader - moder), tillika uppgift på ägare och de meriter som möjliggjorde vinsten.
Priset skall vara klubbens sekreterare tillhanda 14 dagar före nästkommande klubbmöte.

Winstons Allroundpris

Instiftat 2005 av Erica Berglund

Vandringspriset är instiftat till minne av Sveriges första femfaldiga champion;
 Winston, NordJCh IntoSoFinUCh SoNBCh SLCh SVCh LP Xellent Star, 95.05.17 – 05.01.21

 Den flatcoated retriever som visade vad begreppet ”allround” verkligen står för.
Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband med Flatklubbens årsmöte.
 Framtida revidering förbehålls för att prioritera den jaktliga allroundhunden Flatcoated retriever.

Priset tilldelas årets framgångsrikaste svenskägda allroundflat i enlighet med nedanstående tabell.
 För att vara kvalificerad till priset ska hunden ha pris från jaktprov under året.
 Det bästa resultatet (OBS! endast ett resultat) från varje disciplin nedan ska skickas in.

Endast meriter tagna i Sverige under det gångna året får tillgodoräknas.
Hunden ska vara svenskregistrerad och föras av ägaren eller dennes familj. I första hand ska vinnare utses från de som har högst poäng från fyra eller fem discipliner, i andra hand tre discipliner osv.  Om två eller flera hundar erhåller samma poäng så vinner den hund som är yngst.


Vinnaren ska i den medföljande boken sätta in bild av vinnande hund, anteckna årtal, hundens namn, ägare samt resultat.  Vinnaren förbinder sig att returnera priset till FRK:s sekreterare i god tid före nästkommande klubbmöte. Även donator får tävla om priset.

Frida Nalles VP

Instiftat 1989 av Karin Smedlund

Priset är instiftat till minnet av alla härliga framgångar på utställning med Frida,
IntNordUCh Lady Doc’s Josefina (76-06.07-89.08.09)
och hennes son Nalle, NV-85 NUCh Lady Doc’s Natanael (81.05.05-92.02.03)

Vandringspriset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband med Flatklubbens årsmöte.
 Även donator får tävla om priset. 
Resultatet från fem utställningar under det gångna året får tillgodoräknas.
Om två eller flera hundar erhåller samma poäng fäller resultaten från 6:e, 7:e o s v utställningen avgörandet. Om hundarna fortfarande inte kan skiljas åt vinner den äldre hunden.

I Buff's Spår

Instiftat 1991 av Gunilla Lefwerth och Olov Olofsson

De tre bästa resultaten på viltspårsprov får räknas.
”Provets bästa hund” kan enbart tillgodoräknas från ett ordinarie prov.

Om högst uppnådda poängsumma delas av två eller flera hundar skall eventuella övriga resultatunder året räknas för dessa. Om hundarna därefter inte kan skiljas åt avgör de samlade meriterna under tidigare år.
Skulle inte heller detta fälla avgörande vinner den hund som är äldst.