Valpannonser

Foto: Emma Johansson

Valpannonser - OBS! Tillfälligt pausad

Detta kan du annonsera om via valpförmedlingen på hemsidan

 • Planerad valpkull (tiken skall vara parad)
 • Född kull (kullen är född)
 • Omplacering finns/sökes

Dispens för hane av ovanliga, utländska linjer kan dock ges - läs mer i rutan "Meritkrav" nedan

Viktigt vid annonsering

 • Ta dig tid att läsa igenom all information
 • Avgifter - Annons via FRK's valpförmedling på frk.nu kostar bara 100 kronor.
 • Betalning -  till FRK:s pg-nummer 35 89 44-7 EFTER godkänt annonsunderlag.
 • Ange tydligt på inbetalningen: "Valpkull" samt ange uppfödarens namn o ev. kennelnamn.
 • Annonsen får innehålla en bild, en länk till webbsida samt mailadress
 • Kullen marknadsförs under rubrik "Planerade" respektive "Födda"
 • Annonserna sorteras efter planerat födelsedatum där planerade födslar närmast i tiden kommer först. Under rubriken födda sorteras annonserna i födelsedatum med äldst valpar först.
 • Använd annonsformuläret om du vill annonsera.
 • Om din tik går tom eller när valparna är sålda, meddela valp@frk.nu så annonsen kan tas bort.

Allmänna krav för annonsering

 • Uppfödaren ska vara medlem i Flatcoated retrieverklubben.
 • Det är annonsörens ansvar att lämnade uppgifter är korrekta.
  Finns ej hundens meriter eller hälsoresultat registrerat i Sverige, tex meriter som är tagna utomlands alt. utländsk hund, behövs tydligt skannade eller fotograferade kopior på dessa papper, där det tydligt framkommer hundens reg. nummer alt.reg. namn. Annonser med felaktiga uppgifter tas bort.
 • Tiken ska vara parad innan annonsering kan ske. Beräknad födsel ska anges med datum 63 dygn från första parningen. Meddela kullens födelsedatum senast 1 vecka efter nedkomst.
 • Valpförmedlingen flyttar från "Planerade" till "Födda" när besked om födsel ges. När valparna är sålda ska valpförmedlingen meddelas så annonsen kan tas bort.
  Vid osålda valpar finns annonsen kvar tills valparna är 16 veckor.

Avelshygienska krav

 • Inavelsgraden ska ej överstiga SKK:s rekommendation på en max inavelsgrad på 6,25 %.
  Du kan själv göra en sk. "provparning" på avelsdata där man får fram inavelsgraden på kombinationen.
 • Varken tik eller hanhund ska användas i avel före 2 års ålder vid parningstillfället.
 • En tik ska inte ha fler än 4 kullar.
 • En hanhund ska inte ha fler än 75 valpar i Sverige eller 100 valpar i världen.

Hälsokrav

 • Båda föräldradjuren ska vara friröntgade (grad A eller B) på höfterna.
 • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta och friförklarade från ärftliga ögonsjukdomar med vissa undantag i enlighet med FRK’s ögonrekommendationer. Läs noga igenom FRKs regler för ögonsjukdomar HÄR (pdf-fil)
 • Ögonintyget får vara högst 1 år gammalt vid tidpunkten för parning. Vid insemination, gäller max 1 år gammalt ögonintyg vid tappnings tillfället.
 • RD (Renal dysplasi - tidigare kallad PNP) Drabbad individ, föräldrar till drabbad individ samt eventuellt redan producerad avkomma får ej användas i avel.

Meritkrav

Båda föräldrarna skall vid en objektiv bedömning ha befunnits ha rastypiska egenskaper och mentalitet.
Båda föräldradjuren ska vara meriterade med minst enligt nedanstående alternativ:

 • Lägst Very good på officiell utställning* efter 15 mån ålder, samt 2: a pris på officiellt jaktprov
ELLER
 • Excellent på officiell utställning* efter 15 mån ålder  
ELLER
 •  1: a pris på officiellt jaktprov oavsett klass*

*stambokförd hos SKK eller motsvarande organisation i hundens hemland


DISPENS kan ges från de meritkrav som anges ovan i de fall en hane anses vara av ovanliga, utländska linjer och på så sätt berikar rasen i det hänseendet. Avelsrådet avgör om hanen faller under dessa kriterier och ansökan bör därför göras till avelsrådet via avel@frk.nu , i god tid .

I annonsen skall enbart stambokförda fakta finnas med.
Titlar och meriter som inte förs in i valpkullens stamtavla av SKK ska inte finnas med i annons.


Glöm inte....

.... att bjuda dina valpköpare på första årets medlemskap i Flatcoated retrieverklubben för bara 100 kr/ny medlem
Anmäl dina valpköpare här eller varför inte gå med i klubbens samarbetsavtal?
Då får du bl.a ge dina nya valpköpare gratis medlemskap i 1 år - Läs mer om SAMARBETSAVTALET här.

Att tänka på

Allt arbete i klubben sköts helt ideellt.
Annonser publiceras ca 1-2 veckor efter att betalning kan ses på FRKs konto.