Foto: Ancki Strandberg

FRKs avels- och hälsorekommendationer

Allt avelsarbete inom FRK har SKK:s grundregler och registreringsregler som bas. Utöver dessa har klubben egna avels- och hälsorekommendationer:

  • Inavelsgraden ska ej överstiga SKK’s rekommendation på en max inavelsgrad på 6,25%. Du kan själv gör en s.k. provparning på SKKs avelsdata där du får fram inavelsgraden på kombinationen, ser förväntat HD-index m.m.
  • Varken tik eller hanhund ska användas i avel före 2 års ålder vid parningstillfället
  • En tik ska inte fler än 4 kullar
  • En hanhund ska inte ha fler än 60* valpar i Sverige eller 100 valpar i världen.
  • Båda föräldradjuren ska vara friröntgade (grad A eller B) på höfterna
  • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta och friförklarade från ärftliga ögonsjukdomar med vissa undantag i enlighet med FRKs ögonrekommendationer.
  • Ögonintyget får vara högst 1 år gammalt vid tidpunkten för parning. Vid insemination, gäller max 1 år gammalt ögonintyg vid tappningstillfället.
  • RD (Renal Dysplasi)- tidigare kallad PNP) Drabbad individ, föräldrar till drabbad individ samt ev. redan producerad avkomma får ej användas i avel.
* FRK HS beslutade den 21/1 2023, på förslag från avelsrådet, att tillfälligt sänka rek. maxantal valpar för avelshane till 60 pga sjunkande utnyttjad avelsbas.