Foto: Veronica Larsson

Köpa valp eller omplacering

Uppfödare som är medlem i FRK kan annonsera om aktuell valpkull. Omplaceringar (sökes/finnes) kan annonseras av alla, även av dig som inte är medlem.

Ur RAS, Rasspecifik Avelsstrategi: 

"Rasens utveckling och framtid grundar sig på uppfödarnas val av avelsdjur och aveln måste vara målinriktad, långsiktig och hållbar, så att den inte leder till brister avseende hälsa, exteriör, mentalitet eller funktion. En förutsättning för allt detta är att vi inte tömmer rasen på genetisk variation."