Foto: Johanna Renman

Valpförmedling

OBS! Valpförmedling och omplacering är tillfälligt pausad för nya annonser i avvaktan på att en ny valpansvarig ska komma på plats!
Alla kullar på hemsidan ska uppfylla vissa krav för annonsering. 
Läs mer nedan!

Planerade kullar

Födda kullar

Omplacering & hund sökes


Annonsering valpar

Så här annonserar du om en valpkull eller omplaceringshund.

Krav

HÄLSOKRAV i korthet
Båda föräldradjuren ska vara friröntgade (grad A eller B) på höfterna samt vara ögonlysta och friförklarade från ärftliga ögonsjukdomar inom ett år före parning. RD (Renaldysplasi - tidigare kallad PNP) drabbad individ, föräldrar till drabbad individ samt eventuellt redan producerad avkomma får ej får användas i avel.

Meritkrav
Kullar där föräldrarna har BÅDE jaktprovs- och utställningsmerit:
Lägst Very good på officiell utställning efter 15 mån ålder, samt 2:a pris på officiellt jaktprov *
* Dispens kan ges till hane av ovanliga, utländska linjer

Kullar där föräldrarna har jaktprovs- ELLER utställningsmerit:
Lägst Excellent på officiell utställning efter 15 mån ålder, eller 1:a pris på officiellt jaktprov oavsett klass.

Alla uppfödare i FRK måste följa Svenska Kennelklubbens regler för uppfödning och avel.

Kontaktperson valpförmedling: vakant


Titlar och beteckningar

Man kan hitta olika förkortningar framför och/eller i hundens stamtavlenamn. Dessa förkortningar ser man oftast i kataloger, annonser, stamtavlor eller liknande. Förkortningarna är bevis på att hunden erhållit merier vid någon form av utställning, prov eller tävling. För att erhålla olika titlarna och beteckningarna krävs olika saker beroende på vilken titel och/eller beteckning man erhållit.
Nedan hittar du länk en lista (pdf-format) på förkortningar på officiella titlar och beteckningar som Svenska Kennelklubben registrerar i hundregistret.


Mer information om titlar och beteckningarna samt vad som krävs för att uppnå dem hittar ni på www.skk.se (sök titlar, vinnartitlar, beteckningar, championatregler)