Hälsoenkäter och blanketter

Här hittar du alla enkäter och blanketter gällande hälsa

Hälsoenkät för hundägare

Du som är lycklig ägare till en Flatcoated retriever kan genom att fylla i den här enkäten hjälpa oss i rasklubben med värdefull information om din hund. Genom att göra det kan vi sammanställa svar och få ett underlag som hjälper oss i bland annat avelsarbetet. Syftet med denna undersökning är att förbättra hälsan för vår ras genom att få en statistiskt hållbar bild av hälsoläget där man inte kan få tillgång till information genom olika databaser som tex SKKs avelsdata.  Vi tackar dig på förhand och välkomnar alla svar!

Hälsoenkät för uppfödare

Du som är engagerad uppfödare av vår fantastiska ras kan genom att fylla i den här enkäten hjälpa oss i klubben med värdefull information om din uppfödning och dina kullar. Genom att göra det kan vi sammanställa svar och få ett värdefullt underlag som hjälper oss i bland annat avelsarbetet. Vi kan ge varandra kännedom om saker som vi inte får från t ex avelsdata mm statistik. Du som uppfödare får ett mail med en direktlänk till just den enkät du fyllt i om en kull så att du kan ändra om något blivit fel eller lägga till om något uppstår. 

Vi tackar dig på förhand och välkomnar alla svar!

Webbaserad dödsfallsregistrering

Webbenkät tumör & cancerforskning

Blanketter för blodprovstagning och obduktion

SKK-Remiss vid misstanke om Renal Dysplasi (RD)