Flattlägret

Ett årligt klubbläger med jaktlig inriktning 

Om flattlägret

Från och med 2018 arrangeras av klubbens sektioner.

Syftet med lägret är att öka kunskapen om flatcoated retrieverns rasspecifika egenskaper, hur rasen kan utbildas samt hur den kan prövas på jaktprov samt användas i praktisk jakt.

Målet med lägret är att fler medlemmar, även de med väldigt begränsade förkunskaper, ska få verktygen för att kunna utbilda och starta sin flat på jaktprov eller använda sin flat i praktisk jakt. Målet är även att skapa en större klubbgemenskap som överbryggar kunskapsmässiga och geografiska avstånd mellan medlemmarna.

 • Denise Rosén
  Denise Rosén
 • Emma Johansson
  Emma Johansson
 • Isac Siri Seger
  Isac Siri Seger
 • Emma Johansson
  Emma Johansson
 • Jutta Händel
  Jutta Händel
 • Emma Johansson
  Emma Johansson
 • Emma Johansson
  Emma Johansson
 • Emma Johansson
  Emma Johansson
 • Amelia Bertmar Otis
  Amelia Bertmar Otis
 • Jessika Hedén
  Jessika Hedén
 • Denise Rosén
  Denise Rosén
 • Jessika Hedén
  Jessika Hedén
 • Emelie Jansson
  Emelie Jansson
 • Anna Wikström
  Anna Wikström