Hanhundslistan

Den nuvarande hanhundslistan är knuten till Rasdata och innehåller alla hanhundar som uppfyller valpförmedlingens krav samt de mål som finns i RAS. 

Meddela avelsrådet om det är något som inte stämmer eller om någon hanhund inte längre finns tillgänglig för avel t ex pga dödsfall, infertilitet, sjukdom etc.