Foto: Marie Wiklund

FRK Avels- och hälsorekommendationer

Al Allt avelsarbete inom FRK har SKK:s grundregler och registreringsregler som bas.
Utöver dessa har klubben egna avels- och hälsorekommendationer.

Klubbens egna avels- och hälsorekommendationer:

 • Inavelsgraden ska ej överstiga SKK’s rekommendation på en max inavelsgrad på 6,25%.
  Du kan själv gör en s.k. provparning på
  SKKs avelsdata där du får fram inavelsgraden på kombinationen, ser förväntat HD-index m.m.
 • Varken tik eller hanhund ska användas i avel före 2 års ålder vid parningstillfället.
 • En tik ska inte ha fler än 4 kullar.
 • En hanhund ska inte ha fler än 60* valpar i Sverige eller 100 valpar i världen.
 • Båda föräldradjuren ska vara friröntgade (grad A eller B) på höfterna.
 • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta och friförklarade från ärftliga ögonsjukdomar med vissa undantag i enlighet med FRKs ögonrekommendationer.
 • Ögonintyget får vara högst 2 år gammalt vid tidpunkten för parning. Vid insemination, gäller max 2 år gammalt ögonintyg vid tappningstillfället.
 • RD (Renal Dysplasi) - tidigare kallad PNP) - Drabbad individ, föräldrar till drabbad individ samt ev. redan producerad avkomma får ej användas i avel.
* FRK HS beslutade den 21/1 2023, på förslag från avelsrådet, att tillfälligt sänka rek. maxantal valpar för avelshane till 60 pga sjunkande utnyttjad avelsbas.