Höftledsdysplasi - HD

Höftledsdysplasi, felaktig utveckling av höftleden, är en relativt vanlig åkomma hos framför allt storvuxna hundraser. Rubbningen i ledens utveckling sker under hundens uppväxttid och först när skelettet är moget kan man bedöma höftlederna genom röntgen. Från och med 1980 gäller det att hundarna ska vara minst 1 år gamla för att röntgenbilderna ska vara officiellt gällande, för vissa raser gäller istället 18 månader. För att resultatet ska införas i registreringsbeviset, måste hunden också vara ID-märkt.

Röntgen av valpar med misstänkta ledfel kan göras från 6 månaders ålder men blir då bara preliminära och gällande endast för djurskydds- och försäkringsärenden. Detta görs för att hundar med eventuellt fel ska få behandling i tid och för att minska onödigt lidande. 

Graderingen av HD

A=Normala höftleder (=tidigare ua)

Hundar med normalt utvecklade höftleder får diagnosen "A", tillägget "utmärkta höftleder" får de hundar som har speciellt välutvecklade och fasta höftleder jämfört med övriga inom rasen.

B=Nästan normala höftleder (=tidigare ua)

Hundar med nästan normalt utvecklade höftleder får diagnosen "B".

C=Höftleder lindrig dysplasi (=tidigare grad I)

Är den lindrigaste formen, höfthålan har nästan normal storlek och form men ledhuvudet passar inte exakt in i ledhålan.

D=Höftleder måttlig dysplasi (=tidigare grad II)

Är en måttlig dysplasi, höftledshålan är märkbart grund. Ledhuvudet passar in dåligt och går lätt att skjuta ur läge.

E=Höftleder kraftig dysplasi (=tidigare grad III och IV)

Är en kraftig dysplasi, ledhålan är mycket grund och ledhuvudet ligger ofta och rider på ledhålans kant. Luxation menas då höftledshuvudet ligger helt utanför ledhålan. Ledhålan är mycket grund. 

Flatcoated Retriever har under många år tidigare hela tiden legat på en mycket låg procent av HD-fall, ca 4-5 %. 

2001 steg siffran dock till 10,5 % för att året därpå återgå till 5,5 %. Förklaringen till den tillfälliga toppen är förmodligen att några kullar då hade fler drabbade individer. 

Nu har det tyvärr åter blivit en ökning, 2010 hade, av 498 röntgade individer, 7,6 % HD. 2011 ökade det igen, av 553 röntgade individer befanns 10,7 % ha HD. En ökning att vara observant på. 

HD-index – ett nytt avelsverktyg

Trots mångåriga hälsoprogram i flera raser genom åren så orsakar HD fortfarande problem och lidande för såväl hundar som ägare. 

Därför har SKK (Svenska Kennelklubben) gjort den här satsningen på ett utvecklingsarbete med syfte att bättre kunna använda all tillgänglig information om röntgenresultat för höftlederna genom att skatta avelsvärden för HD, så kallat HD-index. Och Flatcoated Retrievern är en av de fem första pilotraser som ingår i detta utvecklingsprojekt som inleddes 1 januari 2012. 

Information om index finns såväl på Flatcoated retrieverklubbens hemsida som förstås även på SKK.se. Där finns också en PDF-fil med vanliga frågor och svar om index. Mer information finns här. 

Avelsrekommendation

I nuläget finns inga planer på att förändra rekommendationerna att endast A- och B-hundar ska användas i avelsarbetet. HD-index ska mera ses som ett instrument för att bevaka att frekvensen av HD i rasen inte ökar. Och framförallt för möjligheten för enskilda uppfödare till en säkrare avelsvärdering avseende HD i valet mellan tänkta avelsdjur, något som i framtiden gagnar både det egna avelsmaterialet samt naturligtvis även rasens hälsa i stort.


Utvärdering HD-/ED-INDEX

HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden 2012-2015, sammanställd av Sofia Malm på avdelningen för avel och hälsa på SKK.

Klicka på knappen för att läsa den fullständiga rapporten för samtliga pilotraser.