Info om hälsa  |  Avelsbas | SKELETT OCH LEDER| Ögon  |  Hjärta  |  Njurar  |  Tumör/Cancer  | Forskningsprojekt

Skelett och leder

Flatcoated är en ras som inte har några kända problem med led- och skelettsjukdomar. Vi vill att det ska fortsätta så och arbetar därför förebyggande via avelsrekommendationer samt via ett hälsoprogram på SKK kring höftleder. 

Avelsrekommendationer i förbyggande syfte:

Generellt gäller att vid misstanke om, eller bekräftad, ärftlighet rekommenderas att inte gå vidare i avel med drabbad individ. Vi följer SKK:s avelsrekommendationer för varje specifik skelett- och eller ledsjukdom. 

Undantag från SKK:s rekommendationer: Gällande höftleder rekommenderar FRK att endast använda avelsdjur med graden A eller B. 

Höftledsdysplasi, HD och armbågsledsdysplasi, ED 

Flatcoated retriever har i många år räknats som en av de raser som har bäst höfter och så vill vi att det ska förbli. Flatcoated retrieverklubben var en av de första rasklubbar med att införa ett hälsoprogram med HD-index, 2012-01-01, och har sedan dess bibehållit en mycket låg andel dysplasier.

Hälsoprogrammet innebär att alla avelsdjur måste genomföra röntgen av höftleder och registrera resultatet på SKK avelsdata.

Vi vill även uppmuntra övriga hundar, så många som möjligt, att genomföra röntgen för att rasen ska få ett säkrare index och än mer stabila höfter.

Det är vanligt att man passar på att röntga även armbågar i samband med höftledsröntgen. Armbågsledsdysplasi, ED, är ovanligt hos Flatcoated retriever men vi uppmuntrar gärna till ED-röntgen i samband med höftledsröntgen i förebyggande syfte.

HD är när höftkulan inte passar in perfekt i skålningen och beror på en felaktig utveckling av höftleden. Rubbningen i ledens utveckling sker under hundens uppväxttid och först när skelettet är moget kan man bedöma höftlederna genom röntgen. Från och med 1980 gäller det att hundarna ska vara minst 1 år gamla för att röntgenbilderna ska vara officiellt gällande, för vissa raser gäller istället 18 månader. För att resultatet ska införas i registreringsbeviset, måste hunden också vara ID-märkt.

Gradering av höftledsstatus sker enligt normer fastställda av Fédération Cynologique Internationale (FCI). Normerna bygger dels på passform mellan höftledskula och höftledsskål och dels på djupet av skålen dvs. hur djupt höftledskulan ligger inne i skålen. Höftlederna graderas i 5 grupper:


A  normala höftleder grad A
B  normala höftleder grad B
C  lindrig dysplasi
D  måttlig dysplasi
E  höggradig dysplasi

Höftledsdysplasi har en arvsgång som är komplex (kvantitativ) och risken för att en hund ska utveckla höftledsdysplasi beror av såväl arv som miljö. 

ED (elbow dysplasia) är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden.

Vid den centrala granskningen av armbågsröntgen graderas ED enligt en skala som används internationellt. Graderingen visar endast om det finns pålagringar i leden.

0 inga påvisade förändringar
1 lindriga benpålagringar, upp till 2 mm
2 måttliga benpålagringar, 2 – 5 mm
3 kraftiga benpålagringar, över 5 mm 

Övriga skelett- och ledsjukdomar

Övriga skelett- och ledsjukdomar är också ovanliga men några exempel som förekommer är:

  • patellaluxation (knäskålsluxation)
  • Osteochondros (tillväxtrubbning som drabbar ledbrosk)
  • spondylos (ryggkotor som tappar rörlighet med benpålagringar som följd)
  • korsbandsskada

Ingen central registrering av övriga skelett- och ledsjukdomar sker hos SKK, förutom när enskild hundägare via särskild veterinärundersökning begär ett intyg på aktuell status. Då kan resultatet registreras centralt på SKK. För registrering måste hunden vara minst ett år gammal, ingen övre åldersgräns finns.

De uppgifter vi har kommer huvudsakligen från försäkringsbolagsstatistik, input från större veterinärkliniker samt information från uppfödare och hundägare. 

Har du frågor kring skelett- och ledsjukdomar så kan du höra av dig till Avelsrådet avel@frk.nu


Utvärdering HD-/ED-INDEX

HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden 2012-2015, sammanställd av Sofia Malm på avdelningen för avel och hälsa på SKK..